WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020

W dniu 18 czerwca 2021 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za okres kadencyjny 2018 – 2021.

Dokonano wyboru nowych władz organów Stowarzyszenia.

Dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2023

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Omówiono również stan realizacji projektów współpracy.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W DNIU 03.09.2020

W dniu 3 września 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwałę dotyczącą zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju związaną z przeliczeniem budżetu. Zmiany poprzedzone były konsultacjami z członkami LGD i społecznością obszaru LSR.

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przygotowania i realizacji projektów współpracy.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019

W dniu 26 czerwca 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprzai Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za rok 2019.

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Omówiono przygotowania do realizacji projektów współpracy.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków (plik spakowany zip) >>>

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 7 lutego 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówiono również stan prac nad projektami współpracy

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za rok 2018.

Dokonano zmian w statucie stowarzyszenia oraz wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.

Dokonano również aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z ubieganiem się przez LGD o dodatkowe środki na realizację strategii.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

Protokoły