Inne Lokalne Trasy Rowerowe

Inne Lokalne Trasy Rowerowe

Okolice Lubartowa oraz okolicznych gmin m.in. Niedźwiady, Firleja, Kamionki są terenami bardzo atrakcyjnymi dla turystyki rowerowej. Znajduje się tutaj kilkanaście opisanych i oznakowanych tras rowerowych. Trasy te przebiegają niekonwencjonalnymi szlakami, gdzie tylko jest to możliwe z daleka od szosy, pozwalają odkrywać drogi polne, leśne, czy też łąkowe, walory krajobrazowe Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, doliny Wieprza, doliny Ciemięgi, lasów i jezior. Na trasie ścieżek znajdują się również liczna zabytki, pomniki przyrody oraz miejsca pamięci narodowej.

Gmina Lubartów

Rowerem przez krainę Lewarta – http://www.rowerem.lubartow.pl/

Miasto Lubartów realizowało projekt pod nazwą „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego wynikiem było m.in. wyznaczenie kilkunastu tras rowerowych.

Szczegółowy opis tras przedstawiono na stronie:

http://www.rowerem.lubartow.pl/rowerem/trasy/

Gmina Niedźwiada

Ścieżki rowerowe

Opis tras rowerowych przebiegających przez gminę Niedźwiada został przedstawiony poniżej:

Miejscowości leżące na terenie gminy zaznaczone są kolorem czerwonym.

Trasa nr 1 – 40 KM

Lubartów – Chlewiska – Pałecznica – Dębica – Wola Sernicka – Nowa Wola – Czerniejów – Zawieprzyce -Jawidz – Rokitno -Baranówka – Łucka Koi. Górna – Jacek – Lubartów

Zabytki:

1. Ruiny zamku w Zawieprzycach 2. Barokowa kaplica w Zawieprzycach p. w. św. Antoniego 3. Barokowa oficyna z XVIII w. (obecnie szkoła) 4. Kapliczki przydrożne w Czerniejowie

http://old.niedzwiada.pl/images/_images/mapy/sciezka1.jpg

Proponowane miejsca postojowe – biwaki:

1. Wybrane przez turystę miejsce w dolinie rzeki Wieprz
2. Park w Zawieprzycach

Sklepy:

Czerniejów, Zawieprzyce, Rokitno, Baranówka

Miejsca noclegowe:

Zawieprzyce – Schronisko Młodzieżowe w Szkole Podstawowej.

Uwagi:

Trasa łatwa, atrakcyjna krajoznawczo, dominują drogi utwardzone.

Opis trasy

Jedziemy przez park w kierunku rzeki Wieprz aleją topolową. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg. Skręcamy w lewo i zaraz za mostkiem wjeżdżamy w ścieżkę po prawej stronie drogi. Jedziemy wzdłuż rzeki Wieprz do miejscowości Chlewiska. W Chlewiskach przecinamy drogę asfaltową na wprost i udajemy się na most kolejowy. Przejeżdżamy most i jedziemy po lewej stronie torów do pierwszej drogi przecinającej tory. Tutaj skręcamy w prawo i udajemy się w kierunku zabudowań Pałecznicy. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg żużlowych skręcamy w prawo. Mijamy przydrożny krzyż po lewej stronie. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, którą przecinamy i wjeżdżamy po skosie w główną część Pałecznicy. Po drodze z prawej strony mijamy kościół, sklep spożywczy, remizę strażacką. Kończy się droga asfaltowa. Wjeżdżamy dalej prosto w drogę żużlową. Po pokonaniu małego wzniesienia skręcamy w prawo i dojeżdżamy do zbiornika wodnego usytuowanego przed lasem. Jedziemy prosto do skraju lasu, gdzie skręcamy w lewo. Następnie jedziemy szeroką, główną drogą przez las, pola, przecinamy na wprost jedną drogę asfaltową, po niedługim czasie drugą drogę asfaltową i dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych w Woli Sernickiej. Mijamy na skrzyżowaniu dróg po prawej stronie krzyż przydrożny, skręcamy w lewo – kierunek poludniowo-wschodni. Dojeżdżamy do Nowej Woli. W Nowej Woli przejeżdżamy przez skrzyżowanie dróg asfaltowych. Po lewej stronie mijamy budynek Szkoły Podstawowej a nieco dalej po prawej stronie remizę strażacką. Po przejechaniu około jednego kilometra dojeżdżamy do skrzyżowania dróg (punkt charakterystyczny – na środku skrzyżowania stoi samotne drzewo), gdzie skręcamy w prawo. Jedziemy przez łąki, dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Czernie/owa. Mijamy Czerniejów, dalej droga łąkowa doliną rzeki Wieprz doprowadzi nas do Zawieprzyc. W Zawieprzycach za dużą, okazałą murowaną kapliczką skręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy ruiny zamku, przejeżdżamy na wprost most na rzece Wieprz i dojeżdżamy do drogi asfaltowej Łęczna – Lubartów, gdzie skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez miejscowości Jawidz, Wólkę Rokicką, Rokitno, Baranówkę. Przed Łucka skręcamy w prawo i drogą łąkową udajemy się do Lubartowa.

Trasa nr 2 – 38 km

Lubartów – Lisów – Brzeziny – Leszkowice – Górka Lubartowska -Tarło – Chlewiska – Lubartów
http://old.niedzwiada.pl/images/_images/mapy/sciezka2.jpg

Obiekty krajoznawcze, pomniki przyrody:

Dolina rzeki Wieprz

Proponowane miejsca postojowe – biwaki:

Leszkowice obok mostu na rzece Wieprz

Sklepy:

Lisów, Leszkowice, Chlewiska, Górka Lubartowska

Uwagi:

Trasa atrakcyjna krajobrazowe, łatwa. Dominują drogi utwardzone. Najtrudniejszy odcinek na trasie wzdłuż torów kolejowych Tarło – Chlewiska.

Opis trasy

Z ulicy Kopernika przed znakiem drogowym “Koniec Lubartowa” zjeżdżamy w prawo i udajemy się w kierunku Lisowa. Mijamy Lisów i dojeżdżamy do drogi asfaltowej w Brzezinach, gdzie skręcamy w prawdo. Na najbliższym skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo. Droga, w którą skręciliśmy zaprowadzi nas łąkami, doliną Wieprza do Leszkowie. Przejeżdżamy przez most drewniany na rzece Wieprz i tuż za mostem skręcamy w prawo.Jedziemy wzdłuż rzeki przez Leszkowice. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej Leszkowice – Górka Lubartowska – Tarło, skręcamy wprawo. Drogą asfaltową dojeżdżamy do Tarta. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i tuż za torami skręcamy w prawo, jedziemy wzdłuż torów aż do żelaznego mostu kolejowego. Zjeżdżamy pod most, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Chlewisk. Na drodze asfaltowej skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez most drogowy na rzece Wieprz i tuż za mostem skręcamy w lewo. Doliną rzeki Wieprz dojeżdżamy do alei topolowej, gdzie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do parku miejskiego w Lubartowie.

Trasa nr 3 – 58 km

Lubartów – Chlewiska- Pałecznica- Kol. Tarło – Brzeźnica Bychawska – Zabiele – Babianka – Bójki – Babianka -Jamy -Ostrów Lubelski – Kolechowice – Kolechowice Kol. -Brzostówka – Nowa Wola – Serniki – Łucka Kol. Dolna -Jacek – Lubartów

http://old.niedzwiada.pl/images/_images/mapy/sciezka4.jpg

Obiekty krajoznawcze, pomniki przyrody:

1. Dolina rzeki Wieprz
2. Lipa przydrożna w Zabiciu (starodrzew)
3. Lasy koło Ostrowa Lubelskiego
4. Jezioro Miejskie w Ostrowie Lubelskim

Zabytki:

1. Folwark w Babiance
2. Zespól Kościoła Parafialnego w Ostrowie Lubelskim
z 1775 r. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Wawrzyńca
3. Kościół Parafialny w Sernikach p.w. św. Marii Magdaleny z połowy XVIII w.

Miejsca pamięci narodowej:

Bójki, Jamy, Babianka, Ostrów Lubelski (centrum działań partyzanckich z okresu II wojny światowej)

Proponowane miejsca postojowe – biwaki:

1. Bójki nad rzeką Tyśmienicą
2. Jezioro Miejskie w Ostrowie Lubelskim

Sklepy:

Chlewiska, Pałecznica, Brzeźnica Bychawska, Babianka, Ostrów Lubelski, Kolechowice, Brzostówka, Serniki

Uwagi:

Trasa średnio łatwa, urozmaicona krajoznawczo. Najtrudniejszy odcinek: Tarło – Brzeźnica Bychawska.

Opis trasy

Spod Pałacu Sanguszków aleją topolową udajemy się w kierunku rzeki Wieprz. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez mostek i tuż za mostkiem skręcamy w prawo. Jedziemy ścieżką wzdłuż rzeki Wieprz. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez rnost na rzece Wieprz, następnie przez Chlewiska, Pałecznicę dojeżdżamy do Koi. Tarto. W Koi. Tarło kierujemy się na Klementynów. Za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo. Ścieżką wzdłuż torów kolejowych dojeżdżamy do przystanku kolejowego w Brzeźnicy Bychawskiej. Na drodze asfaltowej obok budynku kolejowego skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez Brzeźnicę Bychawską i jedziemy w kierunku Brzeźnicy Leśnej. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Zabielu. Przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie. Po lewej stronie mijamy olbrzymią lipę z krzyżem przydrożnym. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych, gdzie przed zabudowaniami skręcamy w prawo. Drogą tą dojeżdżamy do kompleksu leśnego. Jedziemy przez las. Dojeżdżamy do rozwidlenia dróg, na którym kierujemy się w prawo. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej w Babiance. Tu skręcamy w lewo. Po przejechaniu około jednego kilometra, przed znakiem drogowym “Niebezpieczny zakręt w lewo” na wzniesieniu drogi, skręcamy w prawo. Jedziemy przez las. Dojeżdżamy do rozdroża, gdzie kierujemy się w lewo. Mijamy następne rozdroże dróg i również kierujemy się na lewo. Przejeżdżamy przez mostek na rzece Tyśmienicy i dojeżdżamy do Bójek. Po zwiedzeniu miejsca pamięci narodowej tą samą droga przez mostek i las dojeżdżamy do Babianki. Jedziemy przez miejscowość Jamy do Ostrowa Lub. Mijamy centrum Ostrowa i jedziemy w kierunku Jedlanki. Tuż za miastem po lewej stronie znajduje się Jezioro Miejskie, nad którym zatrzymujemy się. Wracamy do Ostrowa Lub. Na głównej ulicy Ostrowa skręcamy w lewo i udajemy się w kierunku Kolechowic. Mijamy Kolechowice, Kol. Kolechowice, Brzostówkę, Nową Wolę. W Nowej Woli skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez Serniki. Dojeżdżamy do Koi. Łucka Dolna i skręcamy w prawo. Kończy się droga asfaltowa. Za zabudowaniami po lewej stronie odnajdujemy ścieżkę polną, która zaprowadzi nas na. Jacek. Przejeżdżamy przez Jacek. Ulicą Łąkową bądź Piaskową dojeżdżamy do Lubartowa.

(oprac. na podst. “Przewodnik rowerowy – Okolice Lubartowa” T. Matwiejczyk).

Źródło: http://old.niedzwiada.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=556&Itemid=207

Gmina Firlej

Turyści przebywający w gminie Firlej poza atrakcjami związanymi z pobytu nad jeziorem, mogą również skorzystać z okazji, aby wybrać się na wycieczkę w celu uatrakcyjnienia pobytu w Firleju. Zapraszamy na rowerowe wycieczki krajoznawcze.

Wycieczki rowerowe

  1. Wycieczka pierwsza (17 km)

Firlej – Budy – Domek Myśliwski “Rawityn” – Sobolew – Firlej

Z Firleja kierujemy się drogą asfaltową prowadzącą przez las do miejscowości Budy (5 km). Dojeżdżając do zabudowań skręcamy w lewo i jedziemy do końca drogi asfaltowej (1 km). Po lewej stronie znajduje się osada leśna i pięknie położony Domek Myśliwski. Cofając się drogą asfaltową ok 200 m, skręcamy w lewo w drogę żużlową i jedziemy na wprost ok 1,5 km przez las. Na skraju lasu, na rozwidleniu dróg polnych, skręcamy w lewo i polną drogą udajemy się do wsi Sobolew (1,8 km). Przed wsią, po lewej stronie drogi mijamy cmentarz polskich powstańców z 1863 roku. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej w Sobolewie. Skręcając w lewo, po pokonaniu ok 1 km dojeżdżamy do skrzyżowania. Kierując się w lewo dojeżdżamy do Firleja, do którego mamy ok 6 km.

  1. Wycieczka druga (33 km)

Firlej – Kozłówka – Lubartów – Przypisówka – Firlej

Z Firleja ruszamy drogą asfaltową przy Zajeździe “Imperium” w kierunku Kamionki (10 km). Po wjeździe do Kamionki skręcając w lewo w kierunku na Lubartów dojeżdżamy do Kozłówki (2 km), gdzie warto zwiedzić Muzeum Pałac Zamoyskich (http://www.muzeumzamoyskich.pl/). Udając się dalej szosą po ok 8 km dojedziemy do Lubartowa. Ulica Lipowa doprowadzi do Pałacu Sanguszków, kościoła p.w. św. Anny i Muzeum Regionalnego. Po zwiedzeniu miasta kierujemy się w kierunku Kocka i Białegostoku. Przy stacjii CPN kierujemy się w prawo, w ul. Kopernika by mniej uczęszczaną trasą przez Przypisówkę dojechać do Firleja (13 km).

Źródło http://www.firlej.pl/viewpage.php?page_id=4

Gmina Kamionka

Niebieski szlak (Pętla przez gminę Kamionka)

Turyści odwiedzający gminę Kamionka mogą skorzystać ze szlaku „Krainy Rowerowej” (http://www.krainarowerowa.pl/) Lokalnej Grupa Działania „Zielony Pierścień”, przebiegającego po interesujących miejscach na terenie gminy – tzw. Pętla przez Gminę Kamionka

Opis trasy

Szlak przebiega przez Kozłowiecki Park Krajobrazowy i tereny do niego przyległe. Rozległym kompleksom leśnym towarzyszą śródleśne łąki, stawy, bagienka oraz niewielkie osady leśne i rolnicze. Szlak prezentuje bardzo interesujące walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Na szlaku znajduje się Muzeum Zamojskich w Kozłówce – najlepiej zachowana rezydencja magnacka w Polsce.

Więcej szczegółowych informacji o szlaku pod adresem: http://www.krainarowerowa.pl/?page=route&id_routes=47