Trasa Rowerowa Greenways

Trasa Rowerowa Greenways

Szlaki Greenways

Szlaki greenways to trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i kolei. Są to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym formom transportu, podróżowania i promocji zdrowego stylu życia – rowerowe, piesze, biegowe, rolkowe, wodne, konne, narciarstwa biegowego, etc.

Greenways tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska i zrównoważonego transportu. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie lokalnej gospodarki i pobudzanie przedsiębiorczości w regionach.

(wg „Deklaracji z Sopron”, Environmental Partnership, 2006)

Greenways w Polsce

SIEĆ GREENWAYS W POLSCE:

  • Bursztynowy Szlak (Budapeszt – Kraków i projektowany Kraków – Gdańsk) wraz z pętlami w regionach, na czele z Krainą Rowerową przy Bursztynowym Szlaku na Lubelszczyźniewww.krainarowerowa.pl
  • Greenway Dziedzictwo Wschodu (Lubelszczyzna – projektowany)
  • Greenway Naszyjnik Północy (Pomorze Środkowe): pomorskie.travel/Aktywnie-Rower-Trasy_rowerowe/4076/Greenways_Naszyjnik_P_nocy
  • Podlaski Szlak Bociani (Podlasie i Suwalszczyzna): www.podlaskiszlakbociani.pl
  • Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie (Podkarpacie – Polska, Słowacja, Ukraina)
  • Szlak Odry (Dolny Śląsk)
  • Kraków-Morawy-Wiedeń Greenway (Polska, Republika Czeska, Austria)
  • Szlak Dobrego Wojaka Szwejka (Podkarpacie)

Ogólnopolską realizację zielonych szlaków greenways w Polsce rozpoczęto w 2001 r. z inicjatywy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Źródło: http://www.greenways.org.pl/greenways-w-polsce/