Rewitalizacja – remont nawierzchni wokół pomnika na skwerze przy ulicy Rynek w Firleju

Dane beneficjenta projektu Gmina Firlej

ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

Tytuł operacji Rewitalizacja – remont nawierzchni wokół pomnika na skwerze przy ulicy Rynek w Firleju
Okres realizacji operacji 2012.05.07 – 2012.12.19
Wartość całkowita projektu 32 129,09 zł
Kwota dofinansowania EFRROW 21 121,00 zł
Opis  operacji Pomnik odsłonięto w roku 1930, kiedy to obchodzono 10. rocznicę zwycięstwa w wojnie z bolszewikami. Właśnie 14 sierpnia 1920 r. Naczelny Wódz – Józef Pilsudski przebywał w Firleju. Obecnie w miejscu przemarszu wojsk stoi pomnik. Na obelisku umieszczono brązowy medalion z wizerunkiem Naczelnego Wodza i tablicę z okolicznościowym napisem. Pomnik zniszczono w roku 1950, na polecenie ówczesnych władz. Ale medalion i tablica zostały w tajemnicy przechowane przez mieszkańców Firleja i doczekały się ponownego odsłonięcia pomnika 11 listopada 1992 r.

W ramach środków Leader wykonano następujące działania:

a) roboty rozbiórkowe starej nawierzchni,

b) wykonanie podbudowy,

c) wykonanie nowej nawierzchni na skwerze,

d) nasadzenia zieleni i wykonanie trawnika,

e) nadzór inwestorski.

Odnowienie placów parkingowych w Ostrówku Kolonii

Dane beneficjenta projektu Gmina Ostrówek

Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek

Tytuł operacji Odnowienie placów parkingowych w Ostrówku Kolonii
Okres realizacji operacji 2011.03.08 – 2012.11.12
Wartość całkowita projektu 72 846,89 zł
Kwota dofinansowania EFRROW 44 567,00 zł
Opis  operacji  

Parking przy urzędzie gminy w Ostrówku-Kolonii nie spełniał warunków, jakim odpowiadać parking stąd decyzja o jego odnowieniu.

W ramach środków Leader wykonano następujące działania:

a) ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami,

b) wykonanie trawników,

c) nasadzenia drzewek.

Remont elewacji zewnętrznej dzwonnicy oraz ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju

Dane beneficjenta projektu Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Kościelna 5, 21-136 Firlej

Tytuł operacji Remont elewacji zewnętrznej dzwonnicy oraz ogrodzenia kościoła parafialnego pw.  Przemienienia Pańskiego w Firleju
Okres realizacji operacji 2011.04.04 – 2012.09.27
Wartość całkowita projektu 273 462,89 zł
Kwota dofinansowania EFRROW 218 041,00 zł
Opis  operacji  

Kościół W Firleju jest obiektem zabytkowym wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Po dokonaniu wymiany dachu na kościele aby remont był pełny, renowacji wymagała jeszcze dzwonnica i ogrodzenie.

W ramach środków Leader wykonano następujące działania:

a) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

b) izolacja fundamentów dzwonnicy,

c) remont elewacji dzwonnicy,

d)remont drzwi,

e) remont krat okiennych,

f) remont okuć blacharskich,

g) wypożyczenie i ustawienie rusztowań,

h) izolacja fundamentów ogrodzenia frontowego kościoła,

i) remont muru ceglanego ogrodzenia,

j) wykonanie gładzi tynkarskich.

Rewitalizacja dachu zabytkowego koscioła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju

Dane beneficjenta projektu Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju

ul. Kościelna 5, 21-136 Firlej

Tytuł operacji Rewitalizacja dachu zabytkowego koscioła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju
Okres realizacji operacji 2011.10.07 – 2012.08.03
Wartość całkowita projektu 224 363,96 zł
Kwota dofinansowania EFRROW 323 661,94,00 zł
Opis  operacji  

Pierwszy kościół drewniany wybudowano w Firleju po założeniu miasta. Po 1557 r. Jan Firlej oddał go kalwinom, a ci posiadali go do około 1636 r. Nowa świątynia wybudowana została w 1685 r. Obecnie istniejący kościół drewniany, wybudowany został w 1879 – 80 r., pw. Przemienienia Pańskiego, w 1927 r. przesunięto główny ołtarz i dobudowano zakrystię, wewnątrz ułożono posadzkę. Remontowany w 1938 r., kilkakrotnie malowany. Na chórze muzycznym 10-głosowe organy z 1883 r.

W zakrystii przechowuje się ołtarz polowy 1 pułku ułanów z 1831 r. Obok kościoła murowana dzwonnica.

W ramach środków Leader wykonano następujące działania:

a) prace rozbiórkowe starego dachu,

b) montaż nowego pokrycia dachowego,

c) wypożyczenie rusztowań i pomostów,

d) nadzór inwestorski.

Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Tradycji w Kozłówce wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dane beneficjenta projektu Gminna Biblioteka Publiczna im.J.I. Kraszewskiego w Kamionce

ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka

Tytuł operacji Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Tradycji w Kozłówce wraz z zagospodarowaniem terenu.
Okres realizacji operacji 2010.03.10 – 2012.03.14
Wartość całkowita projektu 224 363,96 zł
Kwota dofinansowania EFRROW 116 514,00 zł
Opis  operacji  

Miejscowość Kozłówkę zamieszkuje ok. 820 mieszkańców. Notuje się tez stały wzrost napływających osób, które w tej miejscowości budują domy. Aby zapewnić wszystkim na odpowiednim poziomie dostęp do kultury i możliwości integracji dokonano remontu, modernizacji i wyposażenia budynku, który pełni rolę zarówno świetlicy, jak i biblioteki.

W ramach środków Leader wykonano następujące działania:

a) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

b) wymiana pokrycia dachowego,

c) docieplenie ścian styropianem,

d) wykonanie malowania ścian,

e) wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych z wełny, f) wykonanie chodników z kostki brukowej,

g) wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem,

h) zakup wyposażenia do świetlicy.

Zagospodarowanie terenu przy kościele w Sernikach

Dane beneficjenta projektu Parafia Rzymsko-Katolicka  pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach

Serniki 2, 21-107 Serniki

Tytuł operacji Zagospodarowanie terenu przy kościele w Sernikach
Okres realizacji operacji 2011.03.22 – 2012.01.18
Wartość całkowita projektu 199 669,86 zł
Kwota dofinansowania EFRROW 129 507,00 zł
Opis  operacji  

Kościół w Sernikach jest obiektem zabytkowym wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W ostatnich latach dokonano renowacji zabytkowej świątyni zarówno wnętrza, jak i elewacji zewnętrznej.

Brak było jednak zagospodarowania terenu przed samą świątynią, które stanowiło miejsce parkingowe.

W ramach środków Leader wykonano następujące działania:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) przygotowanie podbudowy pod położenie kostki,

c) wykonanie nawierzchni w postaci położenia kostki i wykonania obrzeży,

d) wykonanie zjazdu z parkingu na drogę publiczną.