INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE

W dnach 17.07.2019 – 31.07.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabór wniosków na działanie:

– rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.2.) Na przedsięwzięcie 1.1.2. wpłynęło łącznie 8 wniosków na kwotę dofinansowania 1 402 961,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 801 090,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH NABORACH

W dnach 15.05.2019 – 30.05.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabory wniosków na działania:

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.).

Na przedsięwzięcie 1.2.1. wpłynęło łącznie 11 wniosków na kwotę dofinansowania 832 686,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 1 129 274,00 zł.

Na przedsięwzięcie 1.4.2. wpłynęło 2 wnioski na kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Pula dostępnych środków wynosiła 174 182,11  zł.

 

Listy złożonych wniosków:

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W okresie od 18 marca 2019  do 2 kwietnia 2019 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na następujące przedsięwzięcie „Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Limit dostępnych środków: 532 000,00 zł;

W naborze  wpłynęło 26 wniosków. Wnioskowana kwota pomocy ze złożonych wniosków to 1 976 000,00 zł.

 

Lista złożonych wniosków >>>>

Rozpoczęcie z dniem 10 października 2018 roku naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 10 października 2018 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej:

 

INFORMACJA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonych dwóch naborów: w okresie 07.11.2016-06.12.2016 i 02.07.2018-18.07.2018 na działanie : wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z  tzw.  grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD (przedsięwzięcie 1.5.1. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju), wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski zrezygnowali z realizacji przedmiotowej operacji.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy są podmioty, które byłyby zainteresowane złożeniem wniosku i realizacją w/w operacji.

Na informację oczekujemy do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00 na adres poczty elektronicznej LGD: info@lgdlubartow.org.pl

W przypadku braku zainteresowanych, Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podejmie działania konsultacyjne na terenie LSR celem dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje pod telefonem: 81/8545853 lub e-mailowo: info@lgdlubartow.org.pl

 

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B (pok. 27-28)

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www: lgdlubartow.org.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 2 lipca 2018 do 18 lipca 2018 roku trwały nabory wniosków na działania:

  1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Limit dostępnych środków:  118,85 zł;
  2. wzmocnienia kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z    grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.).Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł.

W przypadku przedsięwzięcia 1.2.1. wpłynęło łącznie 10 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy 775 363,00 zł

Na przedsięwzięcie 1.5.1. wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł.

 

Pliki do pobrania: