LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 7 grudnia 2020 do 30 grudnia 2020 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

  1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)
  2. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W pierwszym naborze „Budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 487 076,00. Dostępny budżet działania wynosił – 487 077,68 zł.

W drugim naborze „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło łącznie 32 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 560 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 885 339,84 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

Nabory wniosków w dniach 31.10.2019 – 14.11.2019

W dnach 31.10.2019 – 14.11.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabory wniosków na działania:

– podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Wpłynęło 23 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 725 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 1 029 000,00  zł;

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 200,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 129 490,26 zł,

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie:  61 773,11 zł.

 

Listy wniosków:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ >>>

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE

W dnach 17.07.2019 – 31.07.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabór wniosków na działanie:

– rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.2.) Na przedsięwzięcie 1.1.2. wpłynęło łącznie 8 wniosków na kwotę dofinansowania 1 402 961,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 801 090,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH NABORACH

W dnach 15.05.2019 – 30.05.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabory wniosków na działania:

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.).

Na przedsięwzięcie 1.2.1. wpłynęło łącznie 11 wniosków na kwotę dofinansowania 832 686,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 1 129 274,00 zł.

Na przedsięwzięcie 1.4.2. wpłynęło 2 wnioski na kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Pula dostępnych środków wynosiła 174 182,11  zł.

 

Listy złożonych wniosków: