Prasówki z Kozłówki

Kuchnia Hrabiego

„Kuchnia Hrabiego” to autorski program kulinarny Muzeum Zamoyskich w Kozłówce prezentujący praktyczne wskazówki, jak przyrządzić tradycyjne polskie potrawy, realizowany wspólnie z TVP3 Lublin. Anturaż programu w postaci majestatycznego zespołu pałacowo-parkowego oraz cechy wizualne przygotowywanych dań przenoszą widzów w świat dawnych gustów i podniebień. Lekki język prowadzących i przystępne przepisy powodują, iż „Kuchnia” cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród kucharzy amatorów, jak i osób zawodowo zajmujących się gotowaniem. Pierwszy sezon Kuchni Hrabiego składa się z 6 odcinków, prezentowanych co dwa tygodnie w sobotnie przedpołudnie. Pierwszy odcinek dostępny jest już pod tym linkiem: https://lublin.tvp.pl/36800322/14-kwietnia-2018.

 

21 kwietnia 2018 roku  „Slow Art Day”

21 kwietnia 2018 roku, w ramach Slow Art Day, wszystkich chętnych do wolnego kontemplowania sztuki zapraszamy na spotkanie przy zegarze słonecznym na dziedzińcu zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00. Opowiemy historię kozłowieckiego „słonecznika”, zdradzimy, kto był jego inspiratorem, a kto autorem, podpowiemy, gdzie szukać podobnych zegarów na Lubelszczyźnie. Będzie można także zaopatrzyć się we własny zegar słoneczny.

Spotkanie będzie zachętą do zwiedzenia wystawy „Cień czasu”, która 27 kwietnia zostanie otwarta w sali na piętrze teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W tym samym dniu (27.04) odbędzie się również konferencja naukowa „Zegary słoneczne Jana Baranowskiego”.

 

27 kwietnia 2018 roku „Cień Czasu”

Wystawa „Cień czasu” przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym, stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce, ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tych najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną częścią wystawy będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego oraz ich związkom z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Zaprezentowane zostaną również różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

Wystawa będzie czynna od 27 kwietnia do 30 września 2018 r. w Teatralni, w sali na piętrze.

W dniu otwarcia odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Zegary słoneczne Jana Baranowskiego”.

Patronat honorowy nad projektem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Jak Majówka, to Kozłówka!

1–3 maja, w godz. 10.00–16.00 „Mundurowa Majówka”

W programie między innymi: Kulinarne Manewry Powiatu Lubartowskiego (festiwal kuchni polowych), III Ogólnopolski Zlot Akordeonistów, występy zespołów ludowych, pokaz rekonstrukcji historycznych, prezentacje sprzętu strażackiego, wojskowego, medycznego i policyjnego, pokaz możliwości bojowych strażaków z OSP Kamionka, wykłady o bezpieczeństwie drogowym, gry i animacje dla najmłodszych, w tym dmuchane zamki.

Codziennie występ zespołu Havana. Organizatorami wydarzeń są: Stowarzyszenie Sąsiedzi oraz Fundacja Laboratorium Turystyki.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

 

Cały maj „Zakochana Kozłówka”

Cykl atrakcji i konkursów dla zakochanych nie tylko w Kozłówce, ale i w sobie nawzajem.

LUBELSKA MAJÓWKA – Festiwal Aktywności Lokalnej

 

Zapraszamy Państwa do udziału w charakterze wystawców w wydarzeniu LUBELSKA MAJÓWKA – Festiwal Aktywności Lokalnej, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 r., na terenie Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego  Targów Lublin,  przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

 

 

 

LUBELSKA MAJÓWKA to:

 • Kiermasz produktów regionalnych
 • Kiermasz roślin i kwiatów ogrodowych
 • Kiermasz biżuterii i rękodzieła
 • Kiermasz kosmetyków naturalnych
 • Występy sceniczne: koncerty, pokazy, strefa zabaw dla dzieci, muzyka taneczna na żywo, gwiazda wieczoru CLEO i Kabaret Pod Wyrwigroszem
 • Kuchnia regionalna, gotowanie i biesiadowanie
 • Pokazy ginących zawodów np. garncarstwo, plecionkarstwo  i tkactwo, a także rzeźbiarstwo,  wyrób masła, wypiek pieczywa  w piecu chlebowym, przygotowanie tradycyjnych potraw

Patronat honorowy: Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Hetman Poseł Parlamentu Europejskiego

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z aktualnym cennikiem >>>>

 

Kontakt tel. 81 458 15 35 ( Ewa Kołodyńska-Cioczek, e-mail: e.kolodynska@targi.lublin.pl )

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOŻONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z POSIEDZENIA RADY W DNIACH 18-19.01.2018

W dniu 30 marca 2018 roku w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z posiedzenia w dniach 18-19.01.2018.

 

Na posiedzeniu ponownie rozpatrywano dwa protesty, które wpłynęły w ramach przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady.

 

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców w protestach oraz odnosząc się do uwag zawartych w pismach Samorządu Województwa , podjęła decyzje.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady:

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE PONOWNEJ OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW 1/2017 I 2/2017

Informuję, że w dniu 30 marca 2018 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Ponowna weryfikacja wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji, w związku z wezwaniem przez Zarząd Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych następujących protestach:

1) Eliza Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/19/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej owoców i warzyw”;

2) Gold Wind sp. z o.o. – nr wniosku LGD-DWiLS/II/6/1.1.2.RDG/2017, tytuł projektu „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych”,

 • Dokonanie ponownej weryfikacji wyników oceny operacji, w związku z wezwaniem Zarządu Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów z którymi wnioskodawca się nie zgadza wraz z ich uzasadnieniem,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

 

Na spotkaniu przyjęto zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Dokumenty z walnego zebrania:

 

 

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOŻONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z POSIEDZENIA RADY W DNIACH 18-19.01.2018

 

W dniu 16 lutego 2018 roku w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z posiedzenia w dniach 18-19.01.2018.

Na posiedzeniu rozpatrywano siedem protestów, które wpłynęły w ramach przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady.

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców w protestach i powtórnej analizie wniosków i biznesplanów, podjęła decyzje.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady;

 

Uchwały: