WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019

W dniu 26 czerwca 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprzai Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za rok 2019.

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Omówiono przygotowania do realizacji projektów współpracy.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków (plik spakowany zip) >>>

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 26.06.2020 r. o godz. 14.00, w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, przy ul. Lubelskiej 36B, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                    i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2019.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2020.
 12. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2020  w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2020.
 13. Przedstawienie założeń oraz dotychczasowych prac nad międzynarodowym projektem współpracy realizowanym przez LGD.
 14. Przedstawienie założeń oraz dotychczasowych prac nad projektem współpracy dotyczącym rozwoju turystyki rowerowej realizowanym przez LGD.
 15. Przedstawienie stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2014-2020.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Leszek Zieliński

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Projekty dokumentów:

Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V”

Europejski Dom Spotkań –Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Ctrl+C – Ctrl+V”

CEL :

-nabycie i zwiększenie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta szkoleniowa obejmuje 4 szkolenia:

 • Edycja tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Prezentacje
 • Internet

Uczestnictwo w projekcie polega na wyborze 1 z proponowanych powyżej szkoleń. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu (1 z 4 modułów): w formie stacjonarnej (2 spotkania x 4 godz. lekcyjne) i e-learningowej (4 bloki tematyczne x 4 godz. lekcyjne).

DLA KOGO ? :

Grupę docelową w  projekcie stanowi 5000 osób (2615 kobiet i 2385 mężczyzn) powyżej 18 roku życia bez względu na status społeczny i zawodowy. Mile widziane osoby z niepełnosprawnością.

-Zapraszamy osoby chcące nauczyć się lub podnieść kwalifikacje cyfrowe- uczniów, studentów, osoby starsze, pracowników firm z kazdej branży.

-Udział w szkoleniu jest bezpłatny

GDZIE ? :

Projekt realizowany jest na terenie całego kraju ale w szczególności w woj. mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubuskim. Zapraszamy do kontaktu pod adresem d.sapieja@eds-fundacja.pl oraz pod nr telefonu 515 957 860

REKRUTACJA:

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie http://www.eds-fundacja.pl/projekty/ctrl/index.php.

Na stronie dostępny jest także formularz rekrutacyjny oraz regulamin.

Czytaj więcej …

27 czerwca 2020r.: 2. Maraton kajakowy na Wieprzu!

Zapisy tylko do 22 czerwca. Uczestnicy wybierają dystans: 100 km (z Lubartowa do Kośmina) lub 40 km (z Jeziorzan do Kośmina).

 

Organizatorzy zapraszają na 2. Maraton Kajakowy na rzece Wieprz, który odbędzie się 27 czerwca br. (sobota). Jest to impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym w ramach cyklu CANOA CUP 2019 (www.canoa.com.pl). Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które lubią pływać kajakiem i chcą się sprawdzić na dłuższym dystansie (100 lub 40 km).

Zapisy do udziału w imprezie są przyjmowane tylko do 22 czerwca 2020 r. poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewem opłaty wpisowej (100 zł).

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w imprezie znajdują się w Regulaminie.

To będzie Maraton w Realu, nie online …

Zapraszamy!

Czytaj więcej …