Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017

Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017. Szanowni Państwo informujemy, że w związku ze zmianami legislacyjnymi ustaw, rozporządzeń i procedur wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 uległy również od czasu naszych spotkań informacyjnych niektóre dokumenty na podstawie których będzie się odbywała procedura wyboru wniosków do dofinansowania. Nową Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady LGD znajdziecie Państwo poniżej lub w zakładce do pobrania/ druki LGD.

SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZED PIERWSZYM NABOREM WNIOSKÓW

W dniach od 19 do 30 września w 10 gminach partnerskich Lokalnej Grupy Działania odbyły się spotkania z mieszkańcami terenu w związku z planowanym pierwszym w perspektywie 2014-2020 naborem wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez mieszkańców obszaru.

Na spotkaniach uczestnicy zostali zapoznani z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju.

Oprócz przedsięwzięć na które będzie ogłoszony nabór wniosków, zebrani na spotkaniach, zostali zapoznani z przedsięwzięciami, które będą realizowane w ramach działań biura LGD.

Organizator spotkań, biuro LGD, odpowiadał również na liczne pytania związane z przygotowaniem wniosków i biznes planów.

Nabór wniosków LGD zaplanowało w okresie od 7 listopada do 6 grudnia 2016 roku.

W spotkaniach udział wzięło 95 osób.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej Lokalnej Grupy Działania www.lgdlubartow.org.pl na której już wkrótce zostanie opublikowane ogłoszenie o naborze wraz z aktualnymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku w naborze.

 

KONFERENCJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PT: „WDRŻANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA TERENIE LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 30 sierpnia 2016 w restauracji Stara Łaźnia w Lubartowie odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na terenie 10 gmin należących do LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W trakcie spotkania przedstawione zostały dokonania Leadera na obszarze Lokalnej Grupy Działania w latach 2007-2013. Następnie zapoznano zaproszonych na konferencję  z założeniami Ledera na lata 2014 -2020 oraz celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju, które będą realizowane do roku 2022 na obszarze 10 gmin partnerskich LGD.

Ta część spotkała się z licznymi pytaniami zebranych na które odpowiadał dyrektor biura LGD Leszek Zieliński.

W kolejnym punkcie programu konferencji referat pt. „Rola programu Leader w kreowaniu rozwoju społeczności lokalnej” wygłosił Pan dr Mariusz Sienkiewicz.

Czytaj więcej …