Wioleta Woch – gabinet psychologiczny

WOCH WIOLETA

Tytuł operacji: Wioleta Woch – gabinet psychologiczny

 

Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Wioletę Woch polega na świadczeniu usług – pomocy psychologicznej i badań specjalistycznych w zakresie:

– EEG głowy
– diagnoza psychologiczna

– konsultacja psychologiczna

– diagnoza neuropsychologiczna

– rehabilitacja neuropsychologiczna

– terapia afazji

– badanie psychologiczne, poradnictwo, opiniowanie

– badanie psychotechniczne kierowców

 

Kwota wypłaconej pomocy: 76 000 zł

 

Podjęcie i prowadzeni nowej działalności w m. Ostrówek Kolonia, Sklima Paweł Soliński

PAWEŁ SMOLIŃSKI

Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzeni nowej działalności w m. Ostrówek Kolonia, Sklima Paweł Soliński

 

Działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji:

  1. Usługi w zakresie klimatyzacji: instalacji klimatyzacji, serwis, konserwacja oraz naprawy
  2. Usługi w zakresie wentylacji: projektowanie i realizowanie bezbłędnych układów wentylacyjnych.
  3. Usługi w zakresie rekuperacji: projektowanie i realizowanie bezbłędnych systemów rekuperacji.

W celu realizacji operacji został zakupiony niezbędny sprzęt oraz wyposażenie, które  stanowi podstawowe narzędzia pracy w firmie.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 76 000 zł

 

 

Usługi fotograficzno-geodezyjne Arkadiusz Komsta „GEOFOTO”

ARKADIUSZ KOMSTA

Tytuł operacji: Usługi fotograficzno-geodezyjne Arkadiusz Komsta „GEOFOTO”

 

Działalność, którą prowadzi Pan Arkadiusz zajmuje się  inspekcjami wizyjnymi, inwentaryzacji obiektów na podstawie zdjęć, ortofotomozaiki, wykonywaniem zdjęć oraz filmów za pomocą drona. Również prowadzi usługi geodezyjne takie jak: inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, mapy do celów projektowych, wznowienie nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości, podziały nieruchomości.

 

Kwota wypłaconej pomocy:75 000 zł

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie architektury i projektowania

ANNA GOL

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie architektury i projektowania

 

Przedmiotem operacji było rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie architektury i projektowania. Projektowane nowe obiekty nawiązują do specyfiki obszaru LGD z uwzględnieniem specyfiki przyrodniczej obszaru a także zawierają nowoczesne rozwiązania technologiczne budynków pasywnych i energooszczędnych z uwzględnieniem energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Innowacją w prowadzonej działalności jest wykorzystanie technik druku 3D w projektowaniu budynków. Polega ono na aktywnej współpracy od początku procesu projektowania pomiędzy architektem i inwestorem. W ramach realizacji operacji zakupione zostało niezbędne wyposażenie pracowni architektonicznej oraz oprogramowanie komputerowe.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 60 000 zł

 

https://www.architektgol.pl/works