Gmina Niedźwiada

Herb Gmina Niedźwiada położona jest na Równinie Lubartowskiej, jej obszar rozciąga się pomiędzy doliną rzeki Wieprz, która na dość długim odcinku stanowi jej naturalną zachodnią granicę, a linią przekraczającą od wschodu dolinę rzeki Piskornica. Południową granicę stanowi dolina Strugi, a północną – sztuczna granica wcześniej województwa, a obecnie granica z gminą Siemień. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Lublin – Łuków.

Z południa na północ przecina gminę droga wojewódzka Lubartów – Parczew, a z zachodu na wschód droga relacji Lubartów – Ostrów Lubelski.

Gmina graniczy z 6 innymi gminami, są to: Serniki od południa, Ostrów Lubelski od południa i częściowo od wschodu, Ostrówek i Lubartów od zachodu, Siemień od północy i Parczew od północnego wschodu. Granicę z gminą Lubartów na odcinku 5,3 km w linii prostej poprowadzono wzdłuż Wieprza. Długość rzeki na tym odcinku wynosi 10,5 km i jest to naturalny fragment granicy gminy. Podstawowym źródłem utrzymania ludności jest praca we własnych gospodarstwach rolnych, które dominują w obrębie gminy.

Miejscowości wchodzące w skład terytorialny gminy to: Berejów, Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca-Kolonia, Brzeźnica Leśna, Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia, Górka Lubartowska, Klementynów, Tarło, Tarło-Kolonia, Pałecznica, Pałecznica-Kolonia i Zabiele.

 

Dane kontaktowe:

Budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia 43

21-104 Niedźwiada

Tel: 81 8512004

Fax: 81 4643279

e-mail: poczta@niedzwiada.pl

Strona internetowa: http://www.niedzwiada.pl/

BIP: https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30

 

Linki związane z gminą: