Wdrożenie innowacyjnego procesu odzysku metali z elementów pochodzących z demontażu wyżytych pojazdów samochodowych i zużytego sprzętu elektronicznego w zakładzie HELIOS Lidia Skubisz gm. Ostrówek koło Lubartowa

HELIOS RECYKLING LIDIA SKUBISZ

Tytuł operacji: Wdrożenie innowacyjnego procesu odzysku metali z elementów pochodzących z demontażu wyżytych pojazdów samochodowych i zużytego sprzętu elektronicznego w zakładzie HELIOS Lidia Skubisz gm. Ostrówek koło Lubartowa

 

Wnioskodawca rozwija swoją firmę na obszarach wiejskich poprzez wprowadzenie innowacji, m.in. produkcja innowacyjnego złomu wsadowego, której metody nie powodują eksploatacji walorów środowiska naturalnego.  Produktem instalacji jest złom wsadowy metali żelaznych i metali nieżelaznych (m.in. żelazo, aluminium, miedź, metale szlachetne – złoto, srebro, pallad): Złom wsadowy – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 71000 zł finansowanie wyprzedzające