Gmina Kamionka

Gmina Kamionka jest gminą wiejską, leży w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim w regionie Niziny Mazowieckiej (tzw. Małego Mazowsza), w centralnej części subregionu Równiny Lubartowskiej zwanej inaczej Wysoczyzną Lubartowską. Położona jest na zachód od Lubartowa, nieco z dala od głównych szlaków komunikacyjnych regionu. Od północy graniczy z gminą Firlej, od wschodu z gminą Lubartów, od południa z gminami Niemce i Garbów (powiat lubelski), a od zachodu z gminami Abramów i Michów. Powierzchnia gminy wynosi 111,85 km2. W jej skład wchodzi 20 sołectw: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka (sołectwa: Kamionka I, Kamionka II i Kamionka III), Kozłówka, Kierzkówka, Kierzkówka – Kolonia, Samoklęski, Samoklęski – Kolonia, Siedliska, Rudka Gołębska, Starościn, Stanisławów Duży, Syry, Wólka Krasienińska, Zofian.

Dane kontaktowe:

http://cdn02.sulimo.pl/media/userfiles/kamionka.pl/przyklad_trescci/index_2.jpg

Urząd Gminy Kamionka

Lubartowska 1,

21-132 Kamionka,

Powiat: Lubartowski

Tel: 818527039,

818527059,

818527052,

Fax: 818527058

e-mail: sekretariat@ugkamionka.pl

Strona internetowa http://www.kamionka.pl/

BIP: https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/

 

Linki związane z gminą: