Już 29 czerwca 2024r. rusza kolejny – 6. Maraton Kajakowy na Wieprzu

Bez tytułu

Zapraszamy na 6. Maraton kajakowy na rzece Wieprz, który odbędzie się 29 czerwca 2024 r. (sobota). Jest to impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym w ramach cyklu CANOA CUP 2024 (www.canoa.com.pl). Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które lubią pływać kajakiem i chcą się sprawdzić na dystansie 104 (tylko ten dystans liczy się w klasyfikacji CANOA CUP 2023) lub 43 km (dystans średni) lub 21 km (dystans turystyczny).

 

Dystans 21 km jest adresowany przede wszystkim do osób, które dużo nie pływają kajakiem, ale chciałyby poznać uroki turystyki kajakowej na Wieprzu.

 

Zapisy do udziału w zawodach są przyjmowane tylko do 17 czerwca 2024 r. poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w regulaminie oraz dokonanie przelewem opłaty wpisowej (140 zł od osoby).

 

Program imprezy:

28.06.2024 r. (piątek) w godzinach 17.00 – 20.00 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakowanie kajaków na przyczepy – kemping w Kośminie nad Wieprzem

29.06.2024 r. (sobota)

Godz. 5.00 – odjazd busa z kempingu w Kośminie nad Wieprzem na miejsce startu w Lubartowie (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km)

Godz. 6.00 – 6.30 – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych na miejscu startu w Lubartowie (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km)

Godz. 6.30 – Lubartów, start masowy z wody (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km)

Godz. 10.00 – odjazd busa z kempingu w Kośminie nad Wieprzem na miejsce startu w Jeziorzanach (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km)

Godz. 10.30 – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych na miejscu startu w Jeziorzanach (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km)

Godz. 11.00 – Jeziorzany, start masowy z wody (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km)

Godz. 12.00 – odjazd busa z kempingu w Kośminie nad Wieprzem na miejsce startu w Baranowie (uczestnicy maratonu na dystansie 21 km)

Godz. 12.30 – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych w miejscu startu w Baranowie (uczestnicy maratonu na dystansie 21 km)

Godz. 13.00 – Baranów, start masowy z wody (uczestnicy maratonu na dystansie 21 km)

Godz. 15.00 – spodziewane przybycie na metę w Kośminie pierwszego zawodnika

Godz. 15.30 – otwarcie bufetu

Godz. 20.00 – zamknięcie mety

Około godz. 20.40 – dekoracja zawodników (jeśli wszyscy zawodnicy ukończą zawody wcześniej, także wcześniej odbędzie się dekoracja

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dokumenty do pobrania:

Granty- ” Potańcówki wiejskie’

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

 

Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Program zakłada również wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.

 

Istotne jest, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza.

 

W trakcie realizacji projektu zaleca się podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

 

 

 

Wnioski o granty mogą składać:

 

Koła gospodyń wiejskich.

Ochotnicze straże pożarne.

Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).

Samorządowe instytucje kultury.

 

 

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

 

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-24 maja 2024 r.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane w terminie

15 lipca – 15 października 2024 r.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie NIKiDW.

 

https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

KATEGORYZACJA WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ

Informujemy, że Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

 

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 10 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.

 

W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:

 

Wydanie foldera promującego skategoryzowane Promocja internetowa projektu oraz skategoryzowanych obiektów.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 50 14 311

 

Do pobrania:

 

Regulamin uczestnictwa w

projekcie-https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_2024_lzsa.pdf

 

Regulamin Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej -https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/regulamin_kategoryzacji_2024.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy-

https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/Formularz_zgloszeniowy_kategoryzacja_2024.docx

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej- https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/Zalacznik_nr_1_do_regulaminu_wymagania_kategoryzacyjne_2024.pdf

 

Źródło: https://agroturystyka.pl/aktualnosci

 

https://agroturystyka.pl/aktualnosci/kategoryzacja-wiejskiej-bazy-noclegowej-jako-czynnik-podnoszenia-jakosci-oraz-narzedzie-promocji-oferty-turystyki-wiejskiej-wojewodztwa-lubelskiego

Przygotowywanie procedur oceny i wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje, że w związku z przygotowywaniem procedur oceny i wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przedstawia do konsultacji społecznych projekty następujących dokumentów”

  1. Procedurę ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji „Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  2. Procedurę oceny i wyboru operacji LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dla projektów finansowanych z EFRROW.
  3. Procedurę oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców.
  4. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Uwagi do wyżej wymienionych dokumentów można zgłaszać do 29 kwietnia 2024 roku za pomocą Karty zgłoszenia uwag na adres poczty internetowej Stowarzyszenia: info@lgdlubartow.org.pl.

 

Tablice informacyjne w miejscach postojowych dla turystów aktywnych

W dniu 15 kwietnia 2024 roku pracownicy LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonali montażu nadruku tablic informacyjnych w miejscach postojowych dla turystów aktywnych. Miejsca te obejmują wiatę turystyczną z ławo stołami, stojakami na rowery oraz koszem na śmieci.

Miejsca postojowe znajdują się w miejscowościach: Czerniejów, Nowa Wola, Pałecznica, Niedźwiada Kolonia, Glinnik, Firlej, Jeziorzany, Kamionka Miasto, Wandzin, Miastkówek, Luszawa, Kock Miasto, Antoniówka i Annobór Kolonia.

Działanie jest wykonane w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój bazy wypoczynkowej do uprawiania turystyki aktywnej na obszarach wiejskich” realizowanego przez Partnerskie LGD celem jest poprawa warunków do uprawiania turystyki aktywnej w dolinie rzeki Wieprz poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Informacja o zakończeniu procesu konsultacji zmian LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje, że zakończył proces konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie zmian w budżecie przedsięwzięć oraz wskaźników.

 

Celem wprowadzonych zmian było dokonanie przesunięć w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami związane z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków wynikłym z oszczędności w przedsięwzięciach LSR.

Zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju, znajduje się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji zmian w LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników oraz zmian w planie działania i budżecie.

 

Celem przygotowanych propozycji zmian są przesunięcia w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami wynikającymi  z potrzebą aktualizacji LSR celem efektywnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Uwagi można zgłaszać do dnia 3 kwietnia 2024 roku.

 

Propozycje zmian  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, proponowane przez zarząd  znajdują się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania: