OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ >>>

Oko w oko z historią

milit19_plakat_A3 zNie wiesz jak spędzić weekend? Przyjdź na niezwykłe spotkanie z historią. W dniach 18-20 października w Targach Lublin odbędzie się wydarzenie „Militaria  – Wystawa Historyczna”.

200 rekonstruktorów, 15 grup rekonstrukcji historycznych, 13 ścieżek edukacyjnych, setki modeli pojazdów wojskowych oraz mnóstwo pamiątek i eksponatów muzealnych.
Do tego wyjątkowe pokazy i spotkania z gośćmi specjalnymi.

 

 

Historia na żywo

Tegoroczna edycja zainteresuje zarówno dorosłych jak i najmłodszych miłośników historii. Zwiedzający zobaczą pokazy kucia broni, walki z szablą, prezentacje musztry i pokaz mody międzywojennej. Odbędzie się pokaz gier strategicznych oraz wystawa pamiątek
z Powstania Warszawskiego. Nie zabraknie również stałych punktów programu takich jak, giełda kolekcjonerska, wystawa modelarstwa, odzież taktyczna oraz wykrywacze metali.

„Militaria” to również liczne atrakcje dla najmłodszych, możliwość dotknięcia historii
„na żywo” oraz udział w specjalnie dedykowanych ścieżkach edukacyjnych.

 

Czytaj więcej …

Zapytanie ofertowe na wykonanie przewodnika turystycznego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania   przewodnika turystycznego Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 04.11.2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla Rady Zarządu i pracowników biura

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Rady, Zarządu i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 02.10.2019 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE IV/2019

W dniu 6 września 2019 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 17.07.2019 – 31.07.2019 roku.

Na nabór Rozwój działalności gospodarczej wnioskodawcy złożyli  8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 402 961,00 zł.

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

 

Uchwały>

 

205 – ws zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR – RDG

205 – załacznik nr 1 do uchwały 205 – lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR – RDG

206 – RDG-

207 – RDG-

208 – RDG-

209 – RDG-

210 – RDG-

211 – RDG

212 – RDG-

213 – RDG-

214 – ws przyjącia listy operacji wybranych – RDG

214 – załacznik nr 1 do uchwały 214 – lista operacji wybranych RDG

 

Protokół>

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 06.09.2019

 

Rejestr interesów członków Rady_Nabór IV_06.09.2019