Zaproszenie na webinarium – Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 24 maja 2022 roku webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”.

 

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców wsi, prowadzących lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Harmonogram szkolenia przekazujemy w załączeniu.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie odbiorcom zasad prowadzenia warsztatów ogrodniczych w gospodarstwach edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału prowadzonej produkcji roślinnej oraz z uwzględnieniem możliwości jakie daje otoczenie gospodarstwa.

 

W wykładach zostaną poruszone zagadnienia dotyczące: zasad uzyskania równowagi biologicznej w ekosystemie ogrodu, znaczenia zrównoważonych upraw oraz obecności zapylaczy i innych przedstawicieli fauny w ogrodzie, uprawa współrzędna roślin użytkowych, stosowanie ekologicznych środków ochrony roślin oraz nawozów naturalnych. Omówiona będzie również kwestia przygotowania oferty edukacyjna w oparciu o proponowane aktywności w ogrodzie m.in. przygotowywanie grządek permakulturowych i skrzyniowych, przygotowywanie i sadzenie rozsady, rodzaje kompostu i jego zastosowanie.

 

Rejestracja na szkolenie odbywa się w terminie do 20 maja 2022 roku poprzez platformę CDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. O uczestnictwie w kształceniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w zajęciach dydaktycznych jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!

Piknik „Poznaj Dobrą Żywność” „Polska Smakuje”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 26 czerwca 2022 roku, na terenie Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie organizuje Piknik „Poznaj Dobrą Żywność” „Polska Smakuje”. Na Pikniku sprzedawana będzie polska żywność wysokiej jakości, w trakcie imprezy odbywać się będą konkursy oraz promocja zdrowego trybu życia.  Dla najmłodszych przygotowane będą liczne atrakcje w specjalnie stworzonej strefie dla dzieci.

 

Planowana jest duża akcja promująca imprezę na terenie Warszawy oraz w gminach ościennych.

 

Udział w imprezie jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu poprzez przygotowanie stoiska rolników-producentów żywności wysokiej jakości współpracujących z LODR w Końskowoli, m.in. w ramach e-bazarku. Będzie to okazja do promocji lokalnej żywności z naszego województwa.

 

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać od Pani Agnieszki Świetlicznej (Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności MRiRW, tel. 22 623 18 97), do której należy również przesyłać potwierdzenia uczestnictwa w imprezie. Termin zgłoszeń upływa w dniu 27 maja br., a adres na który należy przesyłać zgłoszenia to:

agnieszka.swietliczna@minrol.gov.pol

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZACYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że zakończona została procedura konsultacji społecznych związanych ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zmian wypracowanych w drodze konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących następujących zagadnień.

Na posiedzeniu w dniu 28.04.2022 Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu zmian.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji następujących zmian:

 

  1. W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć oraz zmian w planie działania i budżecie

Celem przygotowanych zmian jest przygotowanie i ogłoszenia naborów wniosków na przedsięwzięcia uznane przez mieszkańców terenu LSR i członków LGD za istotne dla realizacji strategii na terenie działania Lokalnej Grupy Działania oraz usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia.

Uwagi można zgłaszać do dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Propozycje zmian zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalnych kryteriach wyporu operacji oraz Statutu Stowarzyszenia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Dokumenty:

 

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 1  kwietnia 2022 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady związane z dokonaniem oceny, złożonych  w I/2022  wniosków na działanie:  podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

Na posiedzeniu dokonano oceny 28 wniosków oraz wybrano operacje do dofinansowania.

 

Uchwały:

Protokół:

Rejestr interesów członków Rady: