PROGRAM SZKOLEŃ DLA RADY I BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”: „ZASADY EWALUACJI I MONITORINGU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU” DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LAKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Przewodniczący Rady LGD oraz dyrektor biura LGD informują Radę oraz pracowników biura LGD, że zgodnie z planem szkoleń wyżej wymienionych organów zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2020 zostało zaplanowane szkolenia z zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin: 27 listopada 2020 roku w Lubartowie, ul Lubelska 36B, sala konferencyjna.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD tel: 81/854 58 53

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 10.00 – Podstawa prawna monitorowania i ewaluacji LSR i LGD,

10.00 – 10.30 – Obowiązki LGD wynikające z umowy w/s wdrażania LSR,

10.30 – 11.30 – Proces monitoringu LSR,

11.30 – 12.30 – Proces ewaluacji (ewaluacja wewnętrzna, ewaluacja zewnętrzna),

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa,

12.45 – 14.00 – Proces ewaluacji c.d.

14.00 – 15.30 –Przykładowe techniki badawcze, pytania badawcze,

15.30 – 16.30 – Raport końcowy z ewaluacji,

16.30 – 17.00 – Pytania i odpowiedzi, Zakończenie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń.

 

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Przewodniczący Rady LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Biuro LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje potencjalnych wnioskodawców działań:

  1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej.
  2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

o planowanych w dniach 07.12.2020 – 30.12.2020 naborach wniosków.

Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczone na stronie LGD najpóźniej 17 listopada.

Inne dokumenty (w tym wnioski, biznes plany i instrukcje) znajdują się w zakładce do pobrania > druki.

Informujemy, że wnioskodawcy mogą korzystać z wcześniejszych, przed naborem, jak i w trakcie naboru, konsultacji.

Ze względu na problemy kadrowe biura i obostrzenia związane z pandemią,  konsultacje będą możliwe jedynie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla Rady i pracowników biura

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Rady i pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju  dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 13.11.2020 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

 

Pliki do pobrania:

Jarmark u “Szweda”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 na terenie powiatu lubartowskiego zostaje odwołane wydarzenie ‘Jarmark u Szweda’ w dniu 11.10.2020 r., organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce.

 

 

jarmark11.10.2020