Informacja o zakończeniu procesu konsultacji zmian LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje, że zakończył proces konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie zmian w budżecie przedsięwzięć oraz wskaźników.

 

Celem wprowadzonych zmian było dokonanie przesunięć w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami związane z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków wynikłym z oszczędności w przedsięwzięciach LSR.

Zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju, znajduje się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji zmian w LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników oraz zmian w planie działania i budżecie.

 

Celem przygotowanych propozycji zmian są przesunięcia w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami wynikającymi  z potrzebą aktualizacji LSR celem efektywnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Uwagi można zgłaszać do dnia 3 kwietnia 2024 roku.

 

Propozycje zmian  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, proponowane przez zarząd  znajdują się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania:

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Zachęcamy do rozpowszechnienia ankiety wśród znajomych i rodziny (choćby przez portale społecznościowe np. facebooka).

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

NOWA TRASA ROWEROWA I TRASY NORDIC WALKING

W ramach kolejnego projektu pod nazwą: „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”  wykonało oznakowania wraz z tablicami informacyjnymi szlaków nordic walking (około 29 kilometrów) na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Po jednej pętli na terenie każdej z gmin. Wykonano również oznakowania szlaku rowerowego ( około 47 kilometrów) przebiegającego przez teren gmin: Abramów, Jeziorzany, Michów i częściowo gmin Kock i Firlej,  która będzie miała połączenie z istniejącą już trasą rowerową Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej na terenie gmin partnerskich LGD od 2012 roku.

Dokładny przebieg wszystkich tras można prześledzić na zamieszczonej na stronie internetowej LGD mapie pod adresem: http://lgd.lgdlubartow.org.pl/mapa/ .

 

Podpisana umowa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2024-2029

Informuję mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, że w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w imieniu Stowarzyszenia podpisałem umowę na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2024-2029. Na wdrażanie strategii przyznano nam środki w wysokości 1 750 000 EUR. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie strategii składamy serdeczne podziękowania. Prezes LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

 

P_20231220_115203

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 3/2023

W dniu 15 listopada 2023 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 09.10.2023 – 23.10.2023 roku.

Rada oceniała wniosek z naboru na działanie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosku do finansowania.

 

Uchwały:

Protokół:

Rejestry interesów: