RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH II/2019 I III/2019

 

W dniu 12 lipca 2019 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 15.05.2019 – 30.05.2019 roku.

Na nabór na budowę lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło 11 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 832 686,00 zł.

W naborze zaś na zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęło 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

 

Maraton kajakowy na rzece Wieprz

Piotr Rosada z Białogardu (woj. zachodniopomorskie) został zwycięzcą I Maratonu kajakowego na rzece Wieprz na dystansie 100 km z Lubartowa do Kośmina. Odcinek ten pokonał w 9 godzin 25 minut i 40 sekund. I jest to pierwszy rekord na tym dystansie na Wieprzu. Piotr Rosada umocnił się na pozycji lidera w tegorocznej klasyfikacji generalnej maratonów CANOA CUP.

 

Zawody odbyły się 29 czerwca br. Wzięło w nich udział ponad 30 kajakarzy. Zawodnicy ścigali się na dystansie 100 km z Lubartowa do Kośmina, który jest zaliczany do klasyfikacji CANOA CUP lub na krótszym odcinku 40 km z Jeziorzan do Kośmina.

 

Na dłuższym dystansie drugie miejsce zajął Sebastian Nagórka z Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) z czasem 9 godz. 47 min. i 56 s. a trzecie Jakub Tuszyński z Warki (woj. mazowieckie) z czasem 9 godz. 50 min. 41 s. Tuż za podium znalazł się Dariusz Majchrzak z Dęblina z czasem 9 godz. 50 min. 56 s., który aktualnie jest wiceliderem klasyfikacji  CANOA CUP 2019.

 

Przypomnijmy, że CANOA CUP (www.canoa.com.pl) to cykl maratonów kajakowych na różnych dystansach, nie krótszych jednak jak 42,195 km i na różnych akwenach o zróżnicowanej skali trudności. Celem ich przeprowadzenia jest propagowanie aktywnej formy kajakarstwa w połączeniu ze zdrowym trybem życia oraz wyłonienie z grupy uczestników najszybszego i najbardziej wszechstronnego kajakarza nizinnego. Maratony z cyklu CANOA CUP dedykowane są wszystkim miłośnikom kajakarstwa, udział w nim mogą brać sportowcy, amatorzy jak również typowi turyści.

 

W zawodach na krótszym dystansie (40 km) z Jeziorzan do Kośmina zwycięzca został Marek Bartnicki z czasem 4 godz. 8 min. i 46 s. Drugie miejsce zajął Ireneusz Burzych z czasem 4 godz. 10 min i 24 s., a trzecie Izabela Penczek z czasem 4 godz. 25 min. i 27 s.

 

Na mecie w Kośminie przy przystani kajakowej o godz. 20.00 odbyła się dekoracja zwycięzców.

 

Czytaj więcej …

Informacja

Informujemy, że LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na dodatkowe środki przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju”. Środki te zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie: Zakładanie działalności gospodarczej. Uruchomienie naboru z dodatkowych środków planujemy na wrzesień-październik 2019 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Leszek Zieliński – prezes LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZWIĄZANEGO Z OCENĄ I WYBOREM WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W NABORACH NR 2/2019 I NR 3/2019.

Informuję, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się
siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naborów nr 2/2019 i nr 3/2019 prowadzonych przez LGD w okresie 15.05.2019 – 30.05.2019, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 2/2019 i nr 3/2019 prowadzonych przez LGD w okresie 15.05.2019 – 30.05.2019,
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ROZPATRZENIE PROTESTÓW

 

7 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów złożonych przez wnioskodawców w naborze na zakładanie działalności gospodarczej:

 • Arkadiusz Smolarz, Kolonia Brzeźnica Bychawska 67, 21-104 Niedźwiada – “AS-BUD” – utworzenie przedsiębiorstwa budowlanego Arkadiusz Smolarz.
 • Ewelina Magdalena Kozyra-Sikorska, ul. Hugo Kołłątaja 8, 21-150 Kock – Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: S-Project Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane.
 • Jarosław Dudek, Chlewiska 13a, 21-100 Lubartów – Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Pana Jarosława Dudka- utworzenie mobilnej obsługi muzycznej uroczystości i eventów.

Rada na posiedzeniu podtrzymała swoje decyzje z dnia 16.05.2019 roku.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 07.06.2019

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH NABORACH

W dnach 15.05.2019 – 30.05.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabory wniosków na działania:

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.).

Na przedsięwzięcie 1.2.1. wpłynęło łącznie 11 wniosków na kwotę dofinansowania 832 686,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 1 129 274,00 zł.

Na przedsięwzięcie 1.4.2. wpłynęło 2 wnioski na kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Pula dostępnych środków wynosiła 174 182,11  zł.

 

Listy złożonych wniosków:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

 

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Rozpatrzenie protestów złożonych przez:
 5. Arkadiusz Smolarz, Kolonia Brzeźnica Bychawska 67, 21-104 Niedźwiada – “AS-BUD” – utworzenie przedsiębiorstwa budowlanego Arkadiusz Smolarz.
 6. Ewelina Magdalena Kozyra-Sikorska, ul. Hugo Kołłątaja 8, 21-150 Kock – Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: S-Project Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane.
 7. Jarosław Dudek, Chlewiska 13a, 21-100 Lubartów – Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Pana Jarosława Dudka- utworzenie mobilnej obsługi muzycznej uroczystości i eventów.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 9. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone protesty dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD