Pograne Pogadane in Tour

W dniu 2 czerwca 2021 roku  Gmina Firlej wraz z Lokalną Grupą Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” i partnerami zorganizowała „Pograne Pogadane od Tour”.

Dla osób uczestniczących w zabawach czekały liczne atrakcje: TURNIEJ FIFA 21 NA PLAYSTATION 4 o Puchar Wójta Gminy Firlej oraz animacje dla dzieci, zabawy sportowe i  strefa chilloutu z najlepszą muzyką.

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju powstało piłkarskie miasteczko gdzie znajdowało się: stanowisko z playstation 4 do gry w FIFA 21, stół do piłkarzyków, piłkarski zręcznościowy tor przeszkód, a także kino plenerowe.

 

Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka w Katarzynie

W dniu 01 czerwca 2021 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Katarzynie z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany rajd rowerowy dla dzieci i ich opiekunów oraz różnego rodzaju zabawy na świeżym powietrzu.

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem ufundowała dla Dzieci uczestniczących w rajdzie żółte czapki i koszulki.

 

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przedstawienia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zmian wypracowanych w drodze konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących następujących zagadnień:

  1. W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie w związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania Leader i podwyższenie wysokości środków finansowych na poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4).
  2. W Lokalnych kryteriach wyboru operacji w zakresie działania „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej”.
  3. W Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Zmiany w powyższych dokumentach wypracowane w drodze konsultacji.

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej”

Statut Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Dokumenty do pobrania:

Wyjazd studyjny na teren LGD „Zielony Pierścień” – przyjmujemy zgłoszenia!

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ogłasza nabór kandydatów na wyjazd studyjny na teren Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w terminie  22 – 23 czerwca 2021 r.

 

Wizyta studyjna odbędzie się na terenie Lokalnej Grupie Działania „Zielony Pierścień”, której celem jest poznanie dobrych praktyk związanych z tworzeniem, produkcja, promocją i sprzedażą produktów lokalnych. W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi tworzeniem produktów lokalnych w różnych kategoriach na odwiedzanym terenie.

Więcej informacji o programie wyjazdu studyjnego i zasadach uczestnictwa w pełnym ogłoszeniu o naborze kandydatów. Niżej do pobrania karta zgłoszeniowa.

 

Termin nadsyłania mailem (info@lgdlubartow.org.pl) lub pocztą (na adres: Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów) zgłoszeń upływa 16 czerwca 2021 r. Zapraszamy!

 

Pobierz pliki

Książka Super-mikroby

Mamy przyjemność poinformować, że członkini naszej Lokalnej Grupy Działania Pani Nicole Grospierre – Słomińska wydała książkę „Super-Mikroby. O tym, jak efektywnie mikroorganizmy mogą pomóc planecie i jej mieszkańcom”

Jest to pasjonująca, napisana przystępnym językiem, lektura dla wszystkich, którzy odważą się na chwilę refleksji nad własnym zdrowiem, życiem i sensem istnienia naszej planety Ziemi.

Książka dostępna na: https://sklep.emformacja.pl

Supermikroby

LOKALNA GRAUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W TVP3 LUBLIN

W dniu 22.05.2021 uczestniczyliśmy na zaproszenie Pani Starosty Ewy Zybały w promocyjnej audycji naszego terenu „Wiosna z TVP3 Lublin”.

Nagranie odbywało się na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Z naszej strony z produktami lokalnymi zaprezentowali się producenci lokalni.

Prezes Stowarzyszenia Leszek Zieliński opowiedział o atrakcjach turystycznych powiatu lubartowskiego.

 

Link do audycji:

https://lublin.tvp.pl/53941811/22-maja-2021-g-1620

 

 

26.06.2021 r. – III Maraton Kajakowy na rzece Wieprz: Lubartów – Kośmin

III Maraton Kajakowy na rzece Wieprz jest imprezą o charakterze rekreacyjno – sportowym. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania Regulaminu imprezy. Uczestnik wybiera jeden z dwu dystansów, tj.: (a) 104 km – start z Lubartowa o godz. 6.00, lub (b) 43 km – start z Jeziorzan o godz. 11.00. Meta znajduje się w Kośminie, a jej zamknięcie przewidziano na godz. 20.00.

Rejestracji na maraton należy dokonać poprzez szczegółowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i dokonania opłaty w terminie do 21.06.2021 r.

 

Formularz zgłoszeniowy wypełnia każdy z uczestników. W przypadku duetów (kajak dwuosobowy), prosimy o podanie w pkt.  „Uwagi” imienia i nazwiska partnera w kajaku.

 

Formularz zgłoszeniowy:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php

Regulamin: plik do pobrania (.pdf)

Konsultacje

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji następujących zmian:

  1. W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie w związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania Leader i podwyższenie wysokości środków finansowych na poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4).
  2. W Lokalnych kryteriach wyboru operacji w zakresie działania „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej”.
  3. W Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Celem przygotowanych zmian jest zwiększenie budżetu LSR, przygotowanie i ogłoszenia naborów wniosków na przedsięwzięcia uznane przez mieszkańców terenu LSR i członków LGD za istotne dla realizacji strategii na terenie działania Lokalnej Grupy Działania oraz usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia.

Uwagi można zgłaszać do dnia 28 maja 2021 roku.

Propozycje zmian zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalnych kryteriach wyporu operacji oraz Statutu Stowarzyszenia znajdują się w załącznikach poniżej.