LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” SPONSOREM AKCJI KRWIODAWSTWA

W dniu 25 kwietnia 2021 roku Gmina Firlej organizowała akcję krwiodawstwa dla mieszkańców gminy. W ramach podziękowania uczestnicy akcji otrzymywali drobne, praktyczne upominki.

Lokalna Grupa Działania ufundowała dla uczestników praktyczne i przydatne szelki odblaskowe. Dbajmy nie tylko o zdrowie ale i bezpieczeństwo.

https://www.facebook.com/FirlejGmina/videos/5634659569892613

https://www.facebook.com/FirlejGmina/photos/a.830573587329252/1372534746466464/

https://www.facebook.com/FirlejGmina/photos/pcb.1395661980820407/1395661880820417

http://www.firlej.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/8-slajder/942-podaruj-krople-krwi

 

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” SPONSOREM AKCJI KRWIODAWSTWA

W dniu 14 marca 2021 roku Gmina Serniki organizowała akcję krwiodawstwa dla mieszkańców gminy. W ramach podziękowania uczestnicy akcji otrzymywali drobne, praktyczne upominki.

Lokalna Grupa Działania ufundowała dla uczestników praktyczne i przydatne torby reklamowe i szelki odblaskowe. Dbajmy nie tylko o zdrowie ale i bezpieczeństwo.

 

https://serniki.eurzad.eu/oddajac-krew-ratujesz-zycie/

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenia worków wodoszczelnych oraz saszetek typu nerka wraz z ologowaniem

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  dotyczącego dostarczenia worków wodoszczelnych oraz saszetek typu nerka wraz z ologowaniem dla  Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Termin składania ofert upływa 17.03.2021 r. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIE PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O MOŻLIWOŚCI ANEKSOWANIA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM ZMIANY WPROWADZONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), został opracowany nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej …

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W ZWIAZKU ZE ZŁOŻONYMI PROTESTAMI OD DECYZJI RADY Z DNIA 28.01.2021

W dniu 22 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady, które zajęło się złożonymi protestami w związku z oceną wniosków dokonaną przez Radę w dniu 28.01.2021 roku.

Wnioskodawcy złożyli 4 protesty.

Po zapoznaniu się z protestami i ponownej analizie podjętych uchwał, Rada LGD podtrzymała podjęte decyzje z dnia 28.01.2021 roku.

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie szelek odblaskowych wraz z ologowaniem

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  dotyczącego dostarczenia szelek odblaskowych wraz z ologowaniem dla  Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Termin składania ofert upływa 26.02.2021 r. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Rozpatrzenie protestów złożonych przez:
 5. Ewelina Kozyra-Sikorska ul. K. Kołłątaja 8, 21-150 – Wsparcie zakładania działalności: Eco-dom Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane.
 6. Aneta Kołodziejczyk Wygnanka 9, 21-150 Kock – Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług oczyszczania terenu.
 7. Aneta Marzena Wajrak Wólka Mieczysławska 21, 21-136 Firlej – Założenie działalności gospodarczej w zakresie kwaterunku w domach letniskowych.
 8. Jerzy Sidor Tarkawica 96, 21-102 Ostrówek – Utworzenie firmy o charakterze sportowo/rekreacyjnym na terenie gminy Ostrówek.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 10. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone protesty dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH I/2020, II/2020

W dniu 28 stycznia 2021 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 07.12.2020 – 30.12.2020 roku.

Rada oceniała wnioski z naborów na działania:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.),
 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

Do pobrania: