Remont i renowacja kaplicy grobowej Weyssenhoffów przy kościele parafialnym w Kamionce

PARAFIA RZYMSKO0KATOLICKA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KAMIONCE

Osoba do kontaktu: Ks. Piotr Jastrzębski – Proboszcz

Tytuł operacji: Remont i renowacja kaplicy grobowej Weyssenhoffów przy kościele parafialnym w Kamionce

 

Zakres operacji obejmował remont i renowację Kaplicy Grobowej Weyssenhoffów mieszczącej się w miejscowości Kamionka.  Kaplica mieści się przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamionce. Kaplica ulokowana jest w sąsiedztwie zachodniego narożnika kościoła. Do obiektu prowadzi główna aleja prowadząca od dzwonnicy, która stanowi zarazem główne wejście na teren przykościelny. Dzwonnica, kościół i kaplica są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i stanowią zespół sakralny.

Przyjęty program i zakres prac obejmował:

 1. Elewacje i elementy zewnętrzne:
 2. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych.
 3. Skucie wtórnych tynków cementowych na cokole, osuszenie murów przyziemia.
 4. Wykonanie tynków renowacyjnych na cokole przyziemia elewacji.
 5. Renowacje i uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z kolorystyką.
 6. Renowacje i zabezpieczenie detalu architektonicznego (gzymsu koronującego, opaski z rozetami).
 7. Odtworzenie konstrukcji wsporczej i mocowania schodków zewnętrzych wejścia do kaplicy.
 8. Wykonanie opaski odwadniającej i chodnika.
 9. Sprawdzenie i ewentualna konserwacja blachy pokrycia dachu oraz podbitki gzymsu na styku z elewacją.
 10. Krypta:
 11. Oczyszczenie i dezynfekcje ścian, sklepienia i posadzki krypty oraz zabezpieczenie trumien.
 12. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i sklepieniu.
 13. Wykonanie poziomej izolacji posadzkowej na gruncie wraz z podbudową.
 14. Wykonanie posadzki z cegły klinkierowej.
 15. Oczyszczenie, uzupełnienie i impregnacja ochronna schodów zejściowych do krypty.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 80 158 zł

 

Renowacja ogrodzenia kościoła parafialnego p.w. Przemienia Pańskiego w Firleju

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. PRZEMIENIA PAŃSKIEGO

Osoba do kontaktu: Piotr Kasperek

 

Tytuł operacji: Renowacja ogrodzenia kościoła parafialnego p.w. Przemienia Pańskiego w Firleju

 

Przedmiotem operacji była renowacja ogrodzenia kościła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Firleju. Operacja polegała na odnowieniu zabytkowego ogrodzenia kościoła. Obiekt przedstawia wartość historyczną ze względu na swój okres powstania (rok 1907), a ze względu na swoją specyfikę (wykonanie z cegły ceramicznej pełnej, ceramicznej cegły profilowej i ceramicznych kształtek, stylizacja neogotycka) jest dziedzictwem kulturowym charakterystycznym dla obszaru LSR. Obiekt jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Kwota wypłaconej pomocy:  199 741 zł

 

Ocalić od zapomnienia. Konserwacja i renowacja nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kocku

PARAFIA RZYSMKO-KATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W KOCKU

Osoba do kontaktu: Babicz Radosław – pracownik

Tytuł operacji: Ocalić od zapomnienia. Konserwacja i renowacja nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kocku

 

Projekt obejmował ocalenie pamięci: zarówno w warstwie materialnej (renowacja nagrobków) jak i edukacyjnej (warsztaty historyczno-kulturalne dla uczniów szkół podstawowych). Nagrobki wybrane do renowacji to przykład XIX-wiecznej metaloplastyki, które można dziś spotkać tylko na zabytkowych nekropoliach. Zachowanie ich piękna wymagało przeprowadzenia niezbędnych fachowych prac renowacyjnych i konserwatorskich. Pomniki, które zostały wytypowane do prac renowacyjnych to: żeliwny nagrobek ks. Walentego Świątkowskiego (1818-1892) – kanonika honorowego podlaskiego, proboszcza kockiego oraz zabytkowy nagrobek wykonany z piaskowca Katarzyny z Dekertów Kozłowskiej. Odnowienia nagrobków dokonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki M. Konkolewska z Lublina.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 50 430 zł

 

Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku

KOCKIE STOWARZYSZNIE OŚWIATOWO –REGIONALNE

Osoba do kontaktu: Sylwia Dmowska – Prezes zarządu

Tytuł operacji: Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku

 

Projekt obejmował renowację zabytkowych pomników nagrobnych. Nagrobki, które poddano renowacji to przykłady XIX-wiecznej  metaloplastyki (zarówno z I i II połowy wieku), które można spotkać tylko na zabytkowych nekropoliach. Pomniki, które zostały objęte pomocą to: pomniki rodzin Kierglewiczów ( Magdalena zm. ok. 1850 r., Antonina zm. 1841 r.), żony i córki Franciszka Kierglewicza burmistrza miasta Kock w latach 1834-1851 i Domańskich ( Jan zm 1857 r. i Katarzyna zm. 1871 r.), którzy byli właścicielami Poizdowa. (wsi w gminie Kock).

 

Kwota wypłaconej pomocy: 57 146 zł