POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 1  kwietnia 2022 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady związane z dokonaniem oceny, złożonych  w I/2022  wniosków na działanie:  podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

Na posiedzeniu dokonano oceny 28 wniosków oraz wybrano operacje do dofinansowania.

 

Uchwały:

Protokół:

Rejestr interesów członków Rady:

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIAZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW

Informuję, że w dniu 1 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.30 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 17.01.2022 – 10.02.2022, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 17.01.2022 – 10.02.2022.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody
.”

 

 

 

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                Przewodniczący Rady LGD

                                                                                         „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE I/2021

W dniu 10 listopada 2021 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 11.10.2021 – 25.10.2021 roku.

Rada oceniała wnioski z naboru na działanie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

Uchwały, protokoły, rejestr interesów:

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZWIĄZANEGO Z OCENĄ I WYBOREM WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2021

Informuję, że w dniu 10 listopada 2021 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 11.10.2021 – 25.10.2021, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 11.10.2021 – 25.10.2021.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W ZWIAZKU ZE ZŁOŻONYMI PROTESTAMI OD DECYZJI RADY Z DNIA 28.01.2021

W dniu 22 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady, które zajęło się złożonymi protestami w związku z oceną wniosków dokonaną przez Radę w dniu 28.01.2021 roku.

Wnioskodawcy złożyli 4 protesty.

Po zapoznaniu się z protestami i ponownej analizie podjętych uchwał, Rada LGD podtrzymała podjęte decyzje z dnia 28.01.2021 roku.

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Rozpatrzenie protestów złożonych przez:
 5. Ewelina Kozyra-Sikorska ul. K. Kołłątaja 8, 21-150 – Wsparcie zakładania działalności: Eco-dom Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane.
 6. Aneta Kołodziejczyk Wygnanka 9, 21-150 Kock – Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług oczyszczania terenu.
 7. Aneta Marzena Wajrak Wólka Mieczysławska 21, 21-136 Firlej – Założenie działalności gospodarczej w zakresie kwaterunku w domach letniskowych.
 8. Jerzy Sidor Tarkawica 96, 21-102 Ostrówek – Utworzenie firmy o charakterze sportowo/rekreacyjnym na terenie gminy Ostrówek.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 10. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone protesty dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH I/2020, II/2020

W dniu 28 stycznia 2021 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 07.12.2020 – 30.12.2020 roku.

Rada oceniała wnioski z naborów na działania:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.),
 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

Do pobrania:

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ROZPATRZENIE PROTESTÓW

10 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów złożonych przez wnioskodawców w naborze na zakładanie działalności gospodarczej:

Klaudia Chadaj – Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Zakład fryzjerski Golibroda Klaudia Chadaj.

Jarosław Dudek – Rozpoczęcie działalności gospodarczej – utworzenie firmy zajmującej się kompleksową obsługą różnego rodzaju imprez.

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 10 stycznia 2020 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Rozpatrzenie protestów złożonych przez:
 5. Klaudia Chadaj – Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Zakład fryzjerski Golibroda Klaudia Chadaj.
 6. Jarosław Dudek – Rozpoczęcie działalności gospodarczej – utworzenie firmy zajmującej się kompleksową obsługą różnego rodzaju imprez.
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 8. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone protesty dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                      Mariusz W. Sienkiewicz

                                                                                               Przewodniczący Rady LGD

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH V/2019, VI/2019 i VII/2019

W dniu 13 grudnia 2019 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 31.10.2019 – 14.11.2019 roku.

Rada oceniała wnioski z naborów na działania:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.),
 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),
 3. Zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.)

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

Do pobrania: