POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOŻONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z POSIEDZENIA RADY W DNIACH 18-19.01.2018

 

W dniu 16 lutego 2018 roku w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z posiedzenia w dniach 18-19.01.2018.

Na posiedzeniu rozpatrywano siedem protestów, które wpłynęły w ramach przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady.

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców w protestach i powtórnej analizie wniosków i biznesplanów, podjęła decyzje.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady;

 

Uchwały: