Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Zachęcamy do rozpowszechnienia ankiety wśród znajomych i rodziny (choćby przez portale społecznościowe np. facebooka).

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO UCHWAŁY

W dniu 7 stycznia 2023 roku w Sernikach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały związane ze zmianami personalnymi w Zarządzie, Radzie LGD oraz zmianami w Statucie. Zapoznano zebrany z aktualnymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027.

Po obradach odbyło się spotkanie opłatkowe, gdzie zebrani złożyli sobie życzenia noworoczne.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

Wnioski z raportu ewaluacyjnego

Uchwała nr 4 z 07.01.2023

Uchwała nr 2 z 07.01.2023

Uchwała nr 1 z 07.01.2023

Uchwala nr 3 z 07.01.2023

Protokół Walnego Zebrania Członków z 07.01.2023

Nowe wydawnictwa Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Szanowni Państwo !

Wydawnictwami  tymi chcemy zapoczątkować cykl poświęcony różnym aspektom dziedzictwa terenu Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Dziedzictwo to sięga często kilku wieków wstecz. Dorobek materialny i duchowy pozostały po pokoleniach, które nas wyprzedziły nie pozostaje bez wpływu na nasze życie, sposób patrzenia na rzeczywistość czy działania.

Czy jesteśmy tego świadomi czy nie duch przeszłości jest z nami. Dlatego wydaje się nam pożytecznym przybliżenie niektórych aspektów tego dziedzictwa.

 

W tym miejscu chciałbym podziękować autorowi części zdjęć i  materiałów do  biuletynów Panu Janowi Krzysztofowi Zaczkowi za udostępnienie swoich zbiorów i życzliwe uwagi w trakcie przygotowania do druku.

 

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

biuletyny

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2023 r. o godz. 13.00, w Sernikach (obiekty podworskie Serniki 1A), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie wniosków z raportu ewaluacji Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 5. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 6. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2023 w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 7. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2023 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 11. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2023 w sprawie składki członkowskiej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 12. Przedstawienie aktualnego stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Planowane nabory projektów. Realizacja projektów współpracy.
 13. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023 – 2027.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 16. Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Leszek Zieliński

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Dokumenty do pobrania: