POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 10 stycznia 2019 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie przy Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady związane z dokonaniem ponownej oceny wniosku „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej o produkcję gier mobilnych”, złożonego w I naborze wniosków 2016r. przez Kamila Bociana. Ponowna ocena związana była z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o uchylenie oceny Rady LGD z dnia 29.08.2018r.

Na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się z wyrokiem sądu. Następnie poddali wniosek ponownej ocenie w kwestii zarzutów podnoszonych przez WSA w Lublinie.

 

Pliki do pobrania:

Posiedzenie Rady LGD

Informuję, że w dniu 10 stycznia 2019 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Dokonanie ponownej oceny przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” wniosku nr LGD – DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł operacji: „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej o produkcję gier mobilnych”, złożonego w I naborze wniosków 2016r. przez Kamila Bociana w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o uchyleniu oceny Rady LGD z dnia 29.08.2018r,
 5. Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia,
 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 8. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu przyjęto zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Dokumenty z walnego zebrania:

Członkowie

Członkowie LGD

LP. IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTOWANY PODMIOT/SEKTOR
1. Łukasz Bartoń Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie (społeczny)
2. Marcin Bogusz Przedstawiciel mieszkańców – gm. Firlej
3. Andrzej Bojan Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu Kolonii (społeczny)
4. Iwona Beata Cholewa Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa Myśl-Wspólne Działanie” (społeczny)
5. Agnieszka Daniewska Gmina Kamionka (publiczny)
6. Magdalena Demucha Przedstawiciel mieszkańców – gm. Lubartów
7. Tomasz Futera Gmina Kock (publiczny)
8. Ewa Joanna Giza Ewa Giza Ośrodek Rozwoju Osobistego (gospodarczy)
9. Beata Gozdal Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Ostrówek „Wspólna Sprawa” (społeczny)
10. Marian Wiesław Grabek Przedstawiciel mieszkańców – gm. Kock
11. Mariusz Grobel Gmina Jeziorzany (publiczny)
12. Nicole Grospierre-Słomińska Stowarzyszenie „Dla Ziemi” (społeczny)
13. Maria Iwanek Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach (publiczny)
14. Janusz Jankowski Gmina Michów (publiczny)
15. Małgorzata Jonczak Przedstawiciel mieszkańców – gm. Kock
16. Krzysztof Kopyść Gmina Lubartów (publiczny)
17. Roman Korzeniowski „CHEM-MASZ” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Roman Korzeniowski (gospodarczy)
18. Jerzy Kostrzewa Jerzy Kostrzewa Usługi Transportowe Przewóz Osób (gospodarczy)
19. Jerzy Kowalczyk ETNO SZOPA Jerzy Kowalczyk (gospodarczy)
20. Katarzyna Kowalczyk Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „ Nad Wieprzem” Czerniejów (społeczny)
21. Marek Kowalski Gmina Abramów (publiczny)
22. Marek Kubik Gmina Niedźwiada (publiczny)
23. Mikołaj Lazor Laboratorium Turystyki Mikołaj Lazor (gospodarczy)
24. Damian Lewtak Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju (publiczny)
25. Karol Ługowski Gmina Kamionka (publiczny)
26. Lucyna Mitrus Gmina Serniki (publiczny)
27. Zbigniew Walenty Mitura Zespół Szkół w Poizdowie (publiczny)
28. Katarzyna Nicpoń Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach (społeczny)
29. Wiesław Niedziela Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Niedziela” S.C (gospodarczy)
30. Michał Olejnik Stowarzyszenie Historyczne im. Piątego Oddziału Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego zw. „Ćwiekami” (społeczny)
31. Michał Oprządek Stajnia u Pierzastych Michał Oprządek (gospodarczy)
32. Tomasz Piecak Gmina Ostrówek (publiczny)
33. Robert Piecyk Ochotnicza Straż Pożarna w Przytocznie (społeczny)
34. Mirosław Pindłowski Ochotnicza Straż Pożarna w Nowodworze (społeczny)
35. Urszula Sidor Artykuły Spożywcze Urszula Sidor (gospodarczy)
36. Krzysztof Sienkiewicz Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce (publiczny)
37. Mariusz Wiktor Sienkiewicz Przedstawiciel mieszkańców – gm. Kamionka
38. Małgorzata Smaga Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce (publiczny)
39. Ewa Sobijanek Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku (publiczny)
40. Jolanta Socha Stowarzyszenie Kobiet „Być Aktywna” (społeczny)
41. Sławomir Sugier Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Skrobowa (społeczny)
42. Elżbieta Szklarczyk Towarzystwo Przyjaciół Michowa  (społeczny)
43. Adam Świć Dom Kultury im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (publiczny)
44. Dawid Tarnowski Gmina Firlej (publiczny)
45. Milena Tchórz Mieszkaniec obszaru – gm. Niedźwiada
46. Mirosław Topyła PPHU „MAT” Sp. j. Adam i Mirosław Topyła (gospodarczy)
47. Janina Wicha Przedstawiciel mieszkańców – gm. Michów
48. Wioletta Wierzbicka Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (społeczny)
49. Beata Wilczyńska Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie (publiczny)
50. Jolanta Włoszek Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” (społeczny)
51. Krzysztof Woźniak Firma Produkcyjno-Handlowa Krzysztof Woźniak (gospodarczy)
52. Krzysztof Woźniak Fundacja Razem Pro Publico Bono (społeczny)
53. Paweł Grzegorz Woźniak Gmina Serniki (publiczny)
54. Danuta Wójcik Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce (publiczny)

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 11/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 6. Przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
 7. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
 8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
 10. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
 11. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

 

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                       Wioletta Wierzbicka

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                            LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Materiały na walne: