Klauzula RODO

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych będzie: Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” ul. Lubelska 36 B (pok. 27-28), 21-100 Lubartów dalej LGD.

Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD określony szczegółowo w stosownej polityce.

 

Dane podlegające ochronie

To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową LGD,  w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.

Odbiorcą Pani / Pana danych jest LGD i Instytucje / Partnerzy współpracujący, finansujący działania realizowane przez LGD.

Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD oraz okres trwałości projektów, w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

 

Prawa do danych

Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 2 lipca 2018 do 18 lipca 2018 roku trwały nabory wniosków na działania:

  1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Limit dostępnych środków:  118,85 zł;
  2. wzmocnienia kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z    grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.).Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł.

W przypadku przedsięwzięcia 1.2.1. wpłynęło łącznie 10 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy 772 053,00 zł

Na przedsięwzięcie 1.5.1. wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł.

 

Pliki do pobrania:

Promocyjny rajd rowerowy dla uczestników Lubartowskiego Święta Roweru 2018 po trasach LGD

24 czerwca 2018r. – trasa: Firlej, Serock, Przypisówka, Lubartów, Jacek,  Łucka, Lubartów, Skrobów, Firlej;

25 czerwca 2018r. – trasa: Firlej, Przypisówka, Lubartów, Chlewiska, Serniki, Czerniejów, Lasy Jawidzkie, Stary Tartak, Annobór, Wincentów,    Przypisówka, Firlej.

 

 Jest już tradycją, że w przeddzień święta roweru stowarzyszenie MKTR Relaks zaprasza do Lubartowa gości z zaprzyjaźnionych klubów rowerowych. W tym roku przyjechało 50 turystów rowerowych z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Holandii. W sobotę goście uczestniczyli w kolejnym XI turnieju w piłce siatkowej, w niedzielę w święcie roweru, a w poniedziałek w rajdzie zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem.

W sobotę 23 czerwca odbył się turniej w piłce siatkowej. Pierwsze miejsce zajęli siatkarze ze Sport Centrum (Raseiniai, Litwa), II miejsce wywalczyła drużyna Relaks Lubartów, a na trzecim miejscu uplasował się po zaciętej walce z drużyną z Ukrainy młodzieżowy klub z Lublina pod inspirującą nazwą Wstań z Kanapy. Wieczorem na terenie GOSiRu odbyło się spotkanie integracyjne.

W niedzielę goście uczestniczyli w Święcie Roweru. W poniedziałek odbył się kolejny rajd po terenach LGD. Trasa przebiegała przez Serniki, Czerniejów, Zawieprzyce, Jawidz, Niemce oraz Lasy Kozłowieckie. W Niemcach uczestnicy rajdu poczęstowani zostali bigosem i kiełbasą z ogniska. Spotkanie uświetniła Kapela Lubartowiacy, która zrobiła na osobach zaproszonych duże wrażenie.

 

Czytaj więcej …

Zaproszenie na wystawę

Zapraszamy na otwarcie wystawy czasowej zatytułowanej: „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”. Wystawa czynna będzie do 12 listopada br.

 

Na nowej ekspozycji zostaną pokazane m.in. szabla kawaleryjska Aleksandra Leszka Zamoyskiego, z oznaczeniem 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz dedykacją

Dowódcy, obrazy Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata i projekty sztandarów Józefa Mehoffera.

 

W wydarzeniu weźmie udział Inka Zamoyska (córka ostatnich właścicieli Kozłówki – Aleksandra Leszka oraz Jadwigi z Brzozowskich) oraz Peter i Karlinda (wnukowie) wraz z dziećmi.

 

Wystawą tą wpisujemy się w ogólnopolskie obchody jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Jednocześnie będzie ona kolejną edycją organizowanych przez nasze muzeum wystaw i spotkań naukowych z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”. Chcemy przypomnieć patriotyczną postawę polskiego ziemiaństwa i jego aktywną działalność polityczną, społeczną i gospodarczą w pierwszej ćwierci XX wieku, w okresie odzyskiwania i utrwalania niepodległości przez odradzające się  Państwo Polskie.

 

W tym dniu o godz.13.30 będzie można także wysłuchać odczytu pt.: „Śladami marszałka Mannerheima w Polsce 1889–1919”, wygłoszonego przez Państwa Annę Kulicką-Soisalon-Soinnen i Jukka Soisalon-Soinnen.

 

Odczyt poświęcony będzie postaci marszałka Carla Gustafa Mannerheima, męża stanu i architekta fińskiej niepodległości. Temat wystąpienia zostanie zilustrowany wystawą plenerową, pod takim samym tytułem, zorganizowaną przez Polsko-Fińską Grupę Projektową we współpracy z Ambasadą Finlandii, Konsulatami Honorowymi Finlandii w Polsce oraz warszawskim Domem Spotkań z Historią.

r

Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W dniu 15 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy. Dokonano również wyboru władz stowarzyszenia na kolejną trzyletnią kadencję.

Dokumenty z walnego zebrania: