Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Woli Skromowskiej

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W WOLI SKROMOWSKIEJ

Osoba do kontaktu: Piotr Kasperek

Tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Woli Skromowskiej

 

W ramach operacji powstała jedna siłownia zewnętrzna zlokalizowana na terenie przyległym do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej w gminie Firlej. W ramach dofinansowania zamontowano 7 podwójnych urządzeń do ćwiczeń fitness :  wyciskanie siedząc i wioślarz, rower i jeździec, orbitrek i stepper, motyl i wyciąg Górny, narciarz i odwodziciel, wahadło i biegacz, twister i prasa nożna oraz 1 urządzenie na podłożu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych – motyl w rewersie. Dodatkowo na tym terenie zamontowano 3 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem. Na siłowni jednocześnie może ćwiczyć 16 osób. Z powstałego miejsca korzystają głównie uczniowie Szkoły Podstawowej, mieszkańcy Woli Skromowskiej oraz gminy Firlej.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 68 830 zł

 

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej

GMINA NIEDŹWIADA

Osoba do kontaktu: Andrzej Bojan – Inspektor ds. funduszy pomocowych, informatyk, promocja gminy

Tytuł operacji: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej

 

W ramach operacji zostały wykonane prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy: modernizacja kuchni, modernizacja sali głównej, modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja klatki schodowej i trzech pomieszczeń sanitarnych, wykonane zostało docieplenie stropu oraz wykonany został remont i modernizacja elewacji i dachu. Prace remontowo modernizacyjne podniosły standard obiektu a także poprawiły jego estetykę.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 49 763,73 zł

 

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie

GMINA NIEDŹWIADA

Osoba do kontaktu: Andrzej Bojan – Inspektor ds. funduszy pomocowych, informatyk, promocja gminy

Tytuł operacji: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie

 

W ramach operacji została wykonana modernizacja pomieszczeń świetlicy zlokalizowanych na piętrze i na parterze oraz wykonana nowa elewacja budynku. Zagospodarowany został teren wokół budynku poprzez ogrodzenie działki i ułożenie kostki w obrębie budynku. Zakupiono stoły i krzesła świetlicowe, a także doposażono kuchnię. Dla celów rekreacyjnych zakupiono stół bilardowy.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 62 495 zł

 

Utwardzenie placu zlokalizowanego w otoczeniu zabytkowego kompleksu sakralnego w Brzeźnicy Bychawskiej, połączone z montażem obiektów małej architektury oraz renowacją muzeum

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ

Osoba do kontaktu: Ks. Grzegorz Warchuł – Proboszcz Parafii

Tytuł operacji: Utwardzenie placu zlokalizowanego w otoczeniu zabytkowego kompleksu sakralnego w Brzeźnicy Bychawskiej, połączone z montażem obiektów małej architektury oraz renowacją muzeum

 

Przedmiotem operacji było utwardzenie terenu, malowanie, montaż obiektów małej architektury, w ty6m:

– roboty ziemne,

– utwardzenie placu,

– chodniki,

– obiekty małej architektury (stojaki na rowery, tablice informacyjne, ławki parkowe, kosze na śmieci).

Operacja umożliwia realizację i podejmowanie działań wpływających na aktywizację społeczności lokalnej – na utwardzonym w ramach projektu placu, zlokalizowanym w centrum miejscowości Brzeźnica Bychawska oraz bezpośrednio sąsiadującym z zabytkowym kościołem i muzeum parafialnym są organizowane różnorodne inicjatywy, przyczyniające się do włączenia społecznego grup defaworyzowanych, sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji, pozwalających na zgłębianie wiedzy mieszkańców z zakresu lokalnej kultury, historii i tradycji. Odbywają się tutaj uroczystości religijne i patriotyczne (odpusty, koncerty, wystawy) oraz rekreacyjne (typu: rajdy, pokazy, festyny).

 

Kwota wypłaconej pomocy: 92 480 zł

 

Dziś ćwiczenia, jutro zdrowie. Budowa profesjonalnej siłowni plenerowej w Kocku

KLUB SPORTOWY „POLESIE”

Osoba do kontaktu: Sobolewski Paweł – Prezes

Tytuł operacji: Dziś ćwiczenia, jutro zdrowie. Budowa profesjonalnej siłowni plenerowej w Kocku

 

W ramach realizacji operacji polegającej na budowie profesjonalnej siłowni plenerowej zamontowano trzy urządzenia, w tym: wyciskanie w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu – 1 szt., przyciąganie do klatki piersiowej ze zmiennym obciążeniem – 1 szt., urządzenie przeznaczone do treningu bicepsów przy zmiennym obciążeniu – 1 szt. oraz tablicę regulaminową.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 54 548 zł

 

Kock pamięta o swojej historii – rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

KOCKIE STOWARZYSZNIE OŚWIATOWO-REGIONALNE

Tytuł operacji: Kock pamięta o swojej historii – rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Osoba do kontaktu: Sylwia Dmowska – Prezes zarządu

 

Przedmiotem przedsięwzięcia było posadowienie rzeźby Ks. Anny Jabłonowskiej, której osoba mocno tkwi w historii miasta. Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska przyczyniła się do rozwoju miasta. Zapisała się w historii Kocka jako dobry zarządca dóbr, znawca literatury i sztuki oraz reformator. Przebudowany przez nią stary pałac Firlejów, zamieniony w okazałą rezydencję do dziś zachwyca turystów. Wskazana inicjatywa miała na celu wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR. Przedsięwzięcie wzmocniło sytuację gminy na rynku ofert turystycznych i zachęci turystów do odwiedzenia gminy.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 53 997 zł

 

Rozwijam się przez zabawę – doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga w Kocku

KOCKIE STOWARZYSZNIE OŚWIATOWO – REGIONALNE

Osoba do kontaktu: Sylwia Dmowska – Prezes zarządu

Tytuł operacji: Rozwijam się przez zabawę – doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga w Kocku

 

Przedmiotem przedsięwzięcia było doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku. Plac ten  został doposażony w elementy przeznaczone do zabawy zarówno dla młodszych dzieci jak i nieco starszych. W ramach niniejszej inwestycji istniejący plac zabaw uzupełniono o cztery nowe elementy zabawowe. Są nimi: piramida linowa o wysokości 2,7 m, bujak Dancer’s, bujak Konik oraz dwie trampoliny ziemne o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Wskazana inicjatywa wzbogaciła ofertę rekreacyjną miasta.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 53 325 zł

 

Bawię się – rozwijam się. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Kocku

KLUB SPORTOWY „POLESIE”

Osoba do kontaktu: Sobolewski Paweł – Prezes

Tytuł operacji: Bawię się – rozwijam się. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Kocku

 

Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. T. Kościuszki w Kocku. Plac ten  został doposażony w elementy przeznaczone do zabawy zarówno dla młodszych dzieci, jak i nieco starszych. W ramach niniejszej inwestycji wykonano następujące prace:

1) przygotowawcze i ręczne roboty ziemne,

2) lokalizację i montaż urządzeń zabawowych

3) ułożenie nawierzchni amortyzującej w postaci maty przerostowej,

4) konserwację i naprawę istniejących elementów placu zabaw,

5) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

W ramach niniejszej inwestycji istniejący plac zabaw uzupełniono o pięć nowych elementów zabawowych. Są nimi: statek WODNIK PR, bujak Dancer, Tablica 3 PR, huśtawka wahadłowa potrójna oraz trampolina ziemna o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Wskazana inicjatywa wzbogaciła ofertę rekreacyjną miasta.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 54 432 zł.

 

Przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

GMINA KOCK

Osoba do kontaktu: Anna Cybul-Sobolewska – inspektor

Tytuł operacji: Przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

 

Przedmiotem przedsięwzięcia była modernizacja budynku O{S w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wykonane prace polegały na remoncie i przebudowie budynku OPS i świetlicy wiejskiej. W istniejącym garażu OPS zostały wydzielone pomieszczenia związane z działalnością świetlicy wiejskiej w tym: kuchnia, zaplecze, toalety w tym jedna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz obiektu. Budynek OSP i świetlicy wiejskiej położone są w miejscowości Górka w województwie lubelskim. Do budynku świetlicy prowadzi utwardzona komunikacja wewnętrzna.

 

Kwota wypłaconej pomocy : 100 000 zł

 

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Kamionka.

GMINA KAMIONKA

Osoba do kontaktu: Kamil Prażmowski – podinspektor w referacie ds. inwestycji

Tytuł operacji: Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Kamionka.

 

Operacja  polegała na budowie infrastruktury turystycznej – parkingu dla autokarów turystycznych oraz samochodów osobowych w miejscowości Kamionka na działce ewidencyjnej 432, obręb geodezyjny 9 – Kamionka osada.

Budowa inwestycji w miejscowości gminnej  rozszerzyła ofertę turystyczną Kamionki. Zbudowano parking, z którego mogą korzystać turyści jak też mieszkańcy Gminy Kamionka. Z uwagi na niedostateczną ilość miejsc parkingowych w samej Kamionce, turyści często pomijali zwiedzanie tej miejscowości.

Celem realizacji tej inwestycji jest  zachęcenie  Osób odwiedzających m.in.Muzeum Zamoyskich w Kozłówce do pozostania dłużej na terenie Gminy Kamionka i poznania innych zabytków i atrakcji turystycznych, które się znajdują na jej terenie.

 

Kwota wypłaconej pomocy: 50 703,92 zł