Trasa Rowerowa LGD

Trasa Rowerowa LGD

Szlak rowerowy Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” stanowi pętlę biegnącą po terenie gmin: Lubartów, Kamionka, Firlej, Kock, Ostrówek, Niedźwiada i Serniki. Ze względu na jego długość oraz atrakcje na trasie szlak zaprojektowano tak, aby całą pętlę można było pokonać w kilku dowolnie wybranych odcinkach, z rozbiciem na kilkudniową wycieczkę rowerową. W większości szlak prowadzi szerokimi drogami, gdzie obok siebie mogą jechać na rowerze dwie osoby. Węższe odcinki występują w lasach, gdzie charakter rzeźby terenu nie pozwala na istnienie szerokiej drogi. Szlak rowerowy Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” jest szlakiem o znaczeniu krajowym, w kolorze niebieskim i czarnym.

Szczegółowy opis szlaku można znaleźć w „Przewodniku Rowerowym Lokalnej Grupy Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” pod adresem http://lgd.lgdlubartow.org.pl/wp-content/uploads/2016/08/Przewodnik_rowerowy.pdf

http://lgd.lgdlubartow.org.pl/wp-content/uploads/2016/08/Przewodnik_rowerowy.jpg

Z przebiegiem wyżej opisanego szlaku można się zapoznać również na stronie: http://www.aktywniezkijkami.pl/index.php/surface/106-mapy-tras-nordic-walking, w zakładce „Rowerowe” – Szlak Rowerowy 2.

Na stronie tej został również zaprezentowany szlak łącznikowy, łączący miejscowości Szczekarków i Firlej w zakładce „Rowerowe” – Szlak Rowerowy 1.

Przebieg szlaku rowerowy Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” wraz z prezentacją wybranych interesujących miejsc na trasie szlaku przedstawia folder:

Patrz również – http://lgd.lgdlubartow.org.pl/wp-content/uploads/2016/08/r.pdf