Przedsięwzięcie 1.4.2

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu podniesienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LGD poprzez odnowienie zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany efekt operacji: 1 obiekt zabytkowy poddany pracom restauratorskim.

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemieniania Pańskiego w Firleju.