Gmina Serniki

Znalezione obrazy dla zapytania herb gminy serniki Gmina Serniki leży w środkowej części województwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim, przy jego południowo wschodniej granicy z powiatem łęczyńskim. Sąsiaduje z pięcioma gminami:

• na południu z gminą wiejską Spiczyn,

• na wschodzie z gminą miejsko-wiejską Ostrów Lubelski,

• na północy z gminą wiejską Niedźwiada,

• na zachodzie z gminą wiejską Lubartów i gminą miejską Lubartów.

Gmina Serniki należy do najmniejszych jednostek administracyjnych województwa lubelskiego. Ze względu na zajmowaną powierzchnię – 7 543 km2 – zajmuje 157 pozycję na 173 gminy wiejskie. Gmina podzielona jest na 13 sołectw: Brzostówka I, Brzostówka II, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola I, Nowa Wola II, Serniki Wieś, Serniki Kolonia, Wola Sernicka I, Wola Sernicka II, Wola Sernicka Kolonia, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka.

W gminie Serniki mieszka około 5000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 66 osób na 1 km2.

Gmina Serniki należy do gmin o niewielkich symptomach wyludniania się.

Ważnym uwarunkowaniem rozwojowym gminy jest jej podmiejskie położenia w sąsiedztwie liczącego 23,8 tys. mieszkańców Lubartowa, oraz w niewielkiej odległości 23 km od największego miasta wschodniej Polski, liczącego 356 tys. mieszkańców – Lublina. Ponadto w odległości 2 km od siedziby gminy przebiega droga krajowa nr 19, łącząca Lublin, Rzeszów i Białystok.

 

Dane kontaktowe:

Siedziba władz gminy Serniki zostanie wyremontowana

Urząd Gminy Serniki

Serniki 1A

21-107 Serniki

Tel. (081) 855 04 50

Fax. (081) 855 04 56

e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

Strona internetowa: www.serniki.eurzad.eu
BIP http://ugserniki.bip.lubelskie.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Linki związane z gminą: