Gmina Michów

Herb Gmina Michów należy administracyjnie do województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu lubartowskiego. Gmina zajmuje obszar 136 km2 (10,5% powierzchni powiatu i 0,5% powierzchni województwa). Jest to gmina typowo wiejska. Gmina Michów, podobnie jak wiele innych gmin wiejskich w województwie lubelskim, cechuje się stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarki, z dominującą pozycją mało efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą.

Gmina Michów ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują 10,1 tys. ha, czyli 75% ogólnej powierzchni gminy. Aż 75% powierzchni użytków rolnych zajmują  grunty orne, niecałe 25% łąki i pastwiska, natomiast tylko 0,3 % stanowią sady.

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Aleksandrówka, Anielówka, Budki, Chudowola, Elżbietów, Gawłówka, Giżyce, Gołąb, Gołąb-Kolonia, Katarzyn (sołectwa: Katarzyn I i Katarzyn II), Krupy, Mejznerzyn, Meszno, Miastkówek, Michów, Młyniska, Natalin, Ostrów, Podlodówek, Rawa, Rudno, Rudzienko (sołectwa: Rudzienko I i Rudzienko II), Rudzienko-Kolonia, Trzciniec, Węgielce, Wypnicha, Zofianówka.

 

Dane kontaktowe:

http://www.gminamichow.pl/image/image_gallery?uuid=c844adc9-d763-4013-a7ef-3eb48e18095e&groupId=10136&t=1316591314409

Urząd Gminy Michów

ul. Rynek I 16

21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001,

081 8566094,

081 8566202,

e-mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

Strona internetowa: http://www.gminamichow.pl

BIP: https://ugmichow.bip.lubelskie.pl

Godziny pracy: pon.-pt. 7.30-15.30

 

Linki związane z gminą: