Gmina Jeziorzany

Herb Gmina Jeziorzany znajduje się w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim. Oddalona jest od Lublina o 55 km. Północna część gminy leży na lekko falistej, słabo zalesionej morenowej Wysoczyźnie Żelechowskiej, natomiast część południowa w szerokiej podmokłej dolinie Wieprza. Charakterystyczne dla gminy są dwa kompleksy stawów pomiędzy miejscowościami Jeziorzany i Przytoczno oraz w rejonie wsi Krępa. Ze względu na szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze południowa część gminy objęta została strefą Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Wieprza. Przepiękne wodne i leśne krajobrazy są głównym bogactwem tego terenu i stanowią znakomitą podstawę do rozwoju turystyki. Jeziorzany to gmina o typowo rolniczym charakterze, z przewagą gruntów ornych. Dominuje tu uprawa żyta, ziemniaków i owsa, a także truskawek i pieczarek. Gmina zajmuje obszar 66,5 km2 i liczy ok. 2900 mieszkańców.

Gmina Jeziorzany obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości: Jeziorzany – siedziba Urzędu Gminy, Przytoczno, Wola Blizocka, Blizocin, Walentynów, Krępa, Stoczek Kocki, Skarbiciesz, Drewnik, Stawik, Skrawki, Nowiny Przytockie.

Dane kontaktowe:

Budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy Jeziorzany

21-146 Jeziorzany

ul. Rynek 22

Tel. 81 85 78 001 – Sekretariat

81 85 78 025 – USC

Fax. (81) 85 78 002

e-mail: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu

Strona internetowa: http://www.jeziorzany.eu

BIP: http://ugjeziorzany.bip.lubelskie.pl/

 

Linki związane z gminą: