Dokumenty LGD

Statut LGD   (.pdf)

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe   (.pdf)

 

Ankieta monitorująca   (.doc)   (.pdf)

 

Ankieta oceny doradztwa indywidualnego    (.doc)    (.pdf)

 

Ankieta monitorująca plan komunikacji do pobrania   (.doc)    (.pdf)

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników spotkań   (.doc)  (.pdf)

 

Ankieta oceniająca szkolenie    (.doc)    (.pdf)

 

Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
1. Plik .pdf do pobrania >>>>

2. Plik .pdf do pobrania >>>>

3. Plik .pdf do pobrania >>>>

4. Plik .pdf do pobrania >>>> 

5. Plik .pdf do pobrania >>>>

6. Plik .pdf do pobrania >>>>

7. Plik .pdf do pobrania >>>> 

8. Plik .pdf do pobrania >>>> 

9. Plik .pdf do pobrania (80 stron ) >>>> 

10. Plik .pdf do pobrania >>>>

11. Plik .pdf do pobrania – procedury odwoławcze >>>>

12. Plik .pdf do pobrania >>>>

13. Plik .pdf do pobrania >>>>

14. Plik .pdf do pobrania >>>>

15. Plik .pdf do pobrania >>>>

16. Plik .pdf do pobrania >>>>