Dokumenty LGD

Statut LGD   (.pdf)

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe   (.pdf)

 

Ankieta monitorująca   (.doc)   (.pdf)

 

Ankieta oceny doradztwa indywidualnego    (.doc)    (.pdf)

 

Ankieta monitorująca plan komunikacji do pobrania   (.doc)    (.pdf)

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników spotkań   (.doc)  (.pdf)

 

Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
1. Plik .pdf do pobrania >>>>

2. Plik .pdf do pobrania >>>>

3. Plik .pdf do pobrania >>>>

4. Plik .pdf do pobrania >>>> 

5. Plik .pdf do pobrania >>>>

6. Plik .pdf do pobrania >>>>

7. Plik .pdf do pobrania >>>> 

8. Plik .pdf do pobrania >>>> 

9. Plik .pdf do pobrania (80 stron ) >>>> 

10. Plik .pdf do pobrania >>>>

11. Plik .pdf do pobrania – procedury odwoławcze >>>>

12. Plik .pdf do pobrania >>>>

13. Plik .pdf do pobrania >>>>

14. Plik .pdf do pobrania >>>>

15. Plik .pdf do pobrania >>>>

16. Plik .pdf do pobrania >>>>