Członkowie

LISTA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” – FUNKCJE

 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w Radzie Reprezentowany Sektor
1. Mariusz Wiktor Sienkiewicz Przewodniczący Rady społeczny

(mieszkańcy)

2. Stanisław Bochyński Wiceprzewodniczący Rady publiczny
3. Justyna Bogusz Członek Rady społeczny
4. Tomasz Futera Członek Rady publiczny
5. Beata Gozdal Sekretarz Rady społeczny
6. Karolina Lejkowska Członek Rady gospodarczy
7. Marek Topyła Członek Rady gospodarczy
8. Paweł Grzegorz Woźniak Członek Rady publiczny
9. Dariusz Niedziela Członek Rady społeczny
10. Grażyna Smyk Członek Rady gospodarczy
11. Marek Kowalski Członek Rady publiczny
12. Rafał Panek Członek Rady społeczny

(mieszkańcy)

13. Janina Wicha Członek Rady społeczny

(mieszkańcy)

 

 

LISTA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” – GMINY

 

Lp. Gmina Sektor publiczny Sektor społeczny Sektor
gospodarczy
Grupa interesu
1. Abramów Marek Kowalski publiczny
2. Michów Stanisław Bochyński publiczny (sołtys)
3. Kamionka Justyna Bogusz społeczny
(przedstawiciel KGW)
4. Kamionka Mariusz Wiktor
Sienkiewicz
mieszkańcy
5. Kock Dariusz Niedziela społeczny
(przedstawiciel OSP)
6. Kock Tomasz Futera publiczny
7. Serniki Karolina Lejkowska gospodarczy
8. Lubartów Grażyna Smyk gospodarczy
9. Michów Janina Wicha mieszkańcy
(senior)
10. Niedźwiada Rafał Panek mieszkańcy
(osoba do 25 lat)
11. Ostrówek Beata Gozdal społeczny
12. Ostrówek Marek Topyła gospodarczy
13. Serniki Paweł Grzegorz
Woźniak
publiczny