WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO UCHWAŁY

W dniu 7 stycznia 2023 roku w Sernikach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały związane ze zmianami personalnymi w Zarządzie, Radzie LGD oraz zmianami w Statucie. Zapoznano zebrany z aktualnymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027.

Po obradach odbyło się spotkanie opłatkowe, gdzie zebrani złożyli sobie życzenia noworoczne.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

Wnioski z raportu ewaluacyjnego

Uchwała nr 4 z 07.01.2023

Uchwała nr 2 z 07.01.2023

Uchwała nr 1 z 07.01.2023

Uchwala nr 3 z 07.01.2023

Protokół Walnego Zebrania Członków z 07.01.2023

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020

W dniu 18 czerwca 2021 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za okres kadencyjny 2018 – 2021.

Dokonano wyboru nowych władz organów Stowarzyszenia.

Dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2023

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Omówiono również stan realizacji projektów współpracy.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 7 lutego 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówiono również stan prac nad projektami współpracy

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za rok 2018.

Dokonano zmian w statucie stowarzyszenia oraz wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.

Dokonano również aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z ubieganiem się przez LGD o dodatkowe środki na realizację strategii.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu przyjęto zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Dokumenty z walnego zebrania:

Uchwały

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018