Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w gminach partnerskich LGD

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Poprzez tą ankietę chcemy otrzymać od Państwa informację na temat Państwa odczuć dotyczących uczestnictwa w spotkaniach w których braliście udział w okresie od 19 do 30 września 2016. Poznanie Państwa opinii pomoże nam lepiej przygotowywać w przyszłości takie spotkania.

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników spotkań   (.doc)  (.pdf)