W dniu 26 czerwca 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprzai Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za rok 2019.

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Omówiono przygotowania do realizacji projektów współpracy.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków (plik spakowany zip) >>>