W dniu 6 września 2019 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 17.07.2019 – 31.07.2019 roku.

Na nabór Rozwój działalności gospodarczej wnioskodawcy złożyli  8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 402 961,00 zł.

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

 

Uchwały>

 

205 – ws zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR – RDG

205 – załacznik nr 1 do uchwały 205 – lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR – RDG

206 – RDG-

207 – RDG-

208 – RDG-

209 – RDG-

210 – RDG-

211 – RDG

212 – RDG-

213 – RDG-

214 – ws przyjącia listy operacji wybranych – RDG

214 – załacznik nr 1 do uchwały 214 – lista operacji wybranych RDG

 

Protokół>

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 06.09.2019

 

Rejestr interesów członków Rady_Nabór IV_06.09.2019