W dniu 21 grudnia odbyło się w Skrobowie Kolonii 101A Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Głównym tematem spotkania było przedstawienie Zebranym Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2016 – 2022 i przyjęcie związanych z tym stosownych uchwał.

Po walnym zebraniu obecni członkowie stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Do pobrania: