Europejski Dom Spotkań –Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Ctrl+C – Ctrl+V”

CEL :

-nabycie i zwiększenie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta szkoleniowa obejmuje 4 szkolenia:

  • Edycja tekstu
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Prezentacje
  • Internet

Uczestnictwo w projekcie polega na wyborze 1 z proponowanych powyżej szkoleń. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu (1 z 4 modułów): w formie stacjonarnej (2 spotkania x 4 godz. lekcyjne) i e-learningowej (4 bloki tematyczne x 4 godz. lekcyjne).

DLA KOGO ? :

Grupę docelową w  projekcie stanowi 5000 osób (2615 kobiet i 2385 mężczyzn) powyżej 18 roku życia bez względu na status społeczny i zawodowy. Mile widziane osoby z niepełnosprawnością.

-Zapraszamy osoby chcące nauczyć się lub podnieść kwalifikacje cyfrowe- uczniów, studentów, osoby starsze, pracowników firm z kazdej branży.

-Udział w szkoleniu jest bezpłatny

GDZIE ? :

Projekt realizowany jest na terenie całego kraju ale w szczególności w woj. mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubuskim. Zapraszamy do kontaktu pod adresem d.sapieja@eds-fundacja.pl oraz pod nr telefonu 515 957 860

REKRUTACJA:

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie http://www.eds-fundacja.pl/projekty/ctrl/index.php.

Na stronie dostępny jest także formularz rekrutacyjny oraz regulamin.

PROJEKT „Ctrl+C-Ctrl+V” REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA (DZIAŁANIE 3.1 „DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH”).