Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania tras nordic walking oraz oznakowania trasy rowerowej na terenie

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .

Termin składania ofert upływa 28.11.2019. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020..

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania: