W dnach 31.10.2019 – 14.11.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabory wniosków na działania:

– podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Wpłynęło 23 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 725 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 1 029 000,00  zł;

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 200,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 129 490,26 zł,

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie:  61 773,11 zł.

 

Listy wniosków: