Informujemy, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęło 40 ofert na wykonanie koszulek i czapeczek promocyjnych. Wybrana została oferta z najniższą ceną: Goma Mariusz Markut, ul. Mireckiego 13, 37- 459 Stalowa Wola. W przypadku, gdy wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy, nie zagwarantuje należytego i terminowego wykonania zlecenia, zarząd stowarzyszenia zawrze umowę z kolejnym wykonawcą z poniższej listy, który zaoferował najniższą cenę oraz zagwarantuje realizację zlecenia.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Lista złożonych ofert >>>