Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 36B, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
  4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
  5. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Rady LGD w związku z rezygnacją członków Rady z pełnionych funkcji.
  6. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  7. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2020 w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Pliki do pobrania:

 

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Leszek Zieliński

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Projekty dokumentów>