W dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Celem spotkania było dokonanie zmian w procedurze wyboru i oceny operacji oraz operacji własnych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w Regulaminie Rady LGD. Zmiany te zostały wymuszone zmianami rozporządzeń i procedur dokonanych przez Ministerstwo Rolnictwa.

 

Na spotkaniu przyjęto uchwały, które umożliwią w najbliższym czasie ogłoszenie przez LGD kolejnych naborów wniosków.

W spotkaniu udział wzięło 10 osób.

 

Materiały z walnego zebrania członków: