Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017. Szanowni Państwo informujemy, że w związku ze zmianami legislacyjnymi ustaw, rozporządzeń i procedur wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 uległy również od czasu naszych spotkań informacyjnych niektóre dokumenty na podstawie których będzie się odbywała procedura wyboru wniosków do dofinansowania. Nową Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady LGD znajdziecie Państwo poniżej lub w zakładce do pobrania/ druki LGD.