W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

 

Na spotkaniu przyjęto zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Dokumenty z walnego zebrania: