W dniu 15 kwietnia 2024 roku pracownicy LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonali montażu nadruku tablic informacyjnych w miejscach postojowych dla turystów aktywnych. Miejsca te obejmują wiatę turystyczną z ławo stołami, stojakami na rowery oraz koszem na śmieci.

Miejsca postojowe znajdują się w miejscowościach: Czerniejów, Nowa Wola, Pałecznica, Niedźwiada Kolonia, Glinnik, Firlej, Jeziorzany, Kamionka Miasto, Wandzin, Miastkówek, Luszawa, Kock Miasto, Antoniówka i Annobór Kolonia.

Działanie jest wykonane w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój bazy wypoczynkowej do uprawiania turystyki aktywnej na obszarach wiejskich” realizowanego przez Partnerskie LGD celem jest poprawa warunków do uprawiania turystyki aktywnej w dolinie rzeki Wieprz poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.