Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje, że w związku z przygotowywaniem procedur oceny i wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przedstawia do konsultacji społecznych projekty następujących dokumentów”

  1. Procedurę ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji „Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  2. Procedurę oceny i wyboru operacji LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dla projektów finansowanych z EFRROW.
  3. Procedurę oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców.
  4. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Uwagi do wyżej wymienionych dokumentów można zgłaszać do 29 kwietnia 2024 roku za pomocą Karty zgłoszenia uwag na adres poczty internetowej Stowarzyszenia: info@lgdlubartow.org.pl.