W dniu 30 marca 2018 roku w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z posiedzenia w dniach 18-19.01.2018.

 

Na posiedzeniu ponownie rozpatrywano dwa protesty, które wpłynęły w ramach przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady.

 

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców w protestach oraz odnosząc się do uwag zawartych w pismach Samorządu Województwa , podjęła decyzje.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady: