Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

 

Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Program zakłada również wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.

 

Istotne jest, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza.

 

W trakcie realizacji projektu zaleca się podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

 

 

 

Wnioski o granty mogą składać:

 

Koła gospodyń wiejskich.

Ochotnicze straże pożarne.

Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).

Samorządowe instytucje kultury.

 

 

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

 

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-24 maja 2024 r.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane w terminie

15 lipca – 15 października 2024 r.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie NIKiDW.

 

https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/