Informujemy, że Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

 

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 10 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.

 

W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:

 

Wydanie foldera promującego skategoryzowane Promocja internetowa projektu oraz skategoryzowanych obiektów.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 50 14 311

 

Do pobrania:

 

Regulamin uczestnictwa w

projekcie-https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_2024_lzsa.pdf

 

Regulamin Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej -https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/regulamin_kategoryzacji_2024.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy-

https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/Formularz_zgloszeniowy_kategoryzacja_2024.docx

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej- https://m.lodr.konskowola.pl/images/aktualnosci_images/2024/kategoryzacja_gospodarstw/Zalacznik_nr_1_do_regulaminu_wymagania_kategoryzacyjne_2024.pdf

 

Źródło: https://agroturystyka.pl/aktualnosci

 

https://agroturystyka.pl/aktualnosci/kategoryzacja-wiejskiej-bazy-noclegowej-jako-czynnik-podnoszenia-jakosci-oraz-narzedzie-promocji-oferty-turystyki-wiejskiej-wojewodztwa-lubelskiego