Jak już wcześniej informowaliśmy nasz projekt pn. „Utworzenie szlaku kajakowego Pradoliną Wieprza” jest jednym  z trzech projektów z Polski, który będzie konkurował z propozycjami z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji o miano najlepszej praktyki w 2018 r. w konkursie na inicjatywy, projekty lub inwestycje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych (Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018) finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

 

Organizatorem konkursu jest Szwedzka Sieć Obszarów Wiejskich. Komisja składająca się z przedstawicieli Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji wybierze na przełomie kwietnia i maja br. po jednym projekcie z każdego kraju do udziału w finale.

 

Zobacz tutaj listę rywalizujących inicjatyw.