Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  dotyczącego dostarczenia toreb bawełnianych reklamowo – promocyjnych wraz z ologowaniem  dla  Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Termin składania ofert upływa 10.02.2020 r. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania: