Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, ze w dniu 4 maja 2018 roku na portalu ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła zapytanie ofertowe o numerze: 29/04/05/2018 na utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice. Zapytanie to można znaleźć pod linkiem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

 

Treść zapytania wraz z załącznikami poniżej: