W okresie od 18 marca 2019  do 2 kwietnia 2019 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na następujące przedsięwzięcie „Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Limit dostępnych środków: 532 000,00 zł;

W naborze  wpłynęło 26 wniosków. Wnioskowana kwota pomocy ze złożonych wniosków to 1 976 000,00 zł.

 

Lista złożonych wniosków >>>>