Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że zakończona została procedura konsultacji społecznych związanych ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zmian wypracowanych w drodze konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących następujących zagadnień.

Na posiedzeniu w dniu 28.04.2022 Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu zmian.

Dokumenty do pobrania: