240877286_4208668129188328_535389350749353108_nW ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mieszkańcy z terenu trzech Lokalnych Grup Działania: „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, „Jagiellońska Przystań” i „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w terminie od 22 sierpnia  do 28 sierpnia 2021 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  do region Bela Krajina (Słowenia).

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie na którym mieszkają. Uczestnicy poznali, jak powstają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów lokalnych na terenie Słowenii, poznali mechanizmy procesu marketingu, certyfikacji i sprzedaży tych produktów oraz plany rozwojowe przedsiębiorstw na najbliższe lata. Wizyta obejmowała również zwiedzanie miejsc związanych z turystyką i jej rozwojem, która jest jednym z elementów lokalnej przedsiębiorczości.

W wyjeździe uczestniczyło 40 osób z trzech Lokalnych Grup Działania partnerów projektu współpracy.

 

Galeria zdjęć z wizyty studyjnej – kliknij czytaj więcej