W dniu 24 lipca 2021 roku odbył się rajd rowerowy po terenie gminy Firlej. Rajd jak co roku upamiętnia wyzwolenie gminy Firlej spod okupacji niemieckiej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Część trasy biegła wyznaczonym przez Lokalną Grupę Działania szlakiem. W rajdzie uczestniczyły całe rodziny. Pogoda sprzyjała tego rodzaju wypoczynkowi.

„LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dla uczestników przekazała koszulki, czapeczki i worki wodoodporne dedykowane dla rowerzystów.

Upominki zakupione w ramach finansowania z poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.