W dniu 12 lipca 2019 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 15.05.2019 – 30.05.2019 roku.

Na nabór na budowę lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło 11 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 832 686,00 zł.

W naborze zaś na zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęło 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.